Mana on Mobile

Thai Our Daily Bread (มานาประจำวัน) Reader for Mobile Phones
เป็นจาวาแอพพลิเคชั่น (MIDlet) สำหรับผู้อ่านที่ต้องการอ่านมานาประจำวันผ่านโทรศัพท์มือถือ ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่้รองรับการใช้งาน Java Applications เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือมานาประจำวันเป็นประจำ หรือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

วิธีการติดตั้ง

  • ดาวน์โหลดโดยตรงจากมือถือ
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ Mana Society ผ่านอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ของโทรศัพท์มือถือ
  2. เปิดไฟล์ .jar เพื่อเริ่มการติดตั้ง
  • ดาวน์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ Mana Society
  2. ส่งไฟล์เข้าโทรศัพท์มือถือผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น สายเคเบิ้ล บูลทูธ card reader ฯลฯ
  3. เปิดไฟล์ .jar ที่โทรศัพท์มือถือเพื่อเริ่มการติดตั้ง
  • หากมีปัญหาในการติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดทั้งไฟล์ JAR และ Reader Descriptor แล้วทำการเปิดไฟล์ .jar เพื่อเริ่มการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

 

กันยายน 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.ย. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

สิงหาคม 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ส.ค. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

กรกฎาคม 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.ค. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

มิถุนายน 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(มิ.ย. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

พฤษภาคม 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(พ.ค. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

เมษายน 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(เม.ย. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

มีนาคม 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(มี.ค. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

กุมภาพันธ์ 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.พ. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

มกราคม 2013 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ม.ค. 2013) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

ธันวาคม 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ธ.ค. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

พฤศจิกายน 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(พ.ย. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

ตุลาคม 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ต.ค. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

กันยายน 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.ย. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

สิงหาคม 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ส.ค. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

กรกฎาคม 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.ค. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

มิถุนายน 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(มิ.ย. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

พฤษภาคม 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(พ.ค. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

เมษายน 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(เม.ย. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

มีนาคม 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(มี.ค. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

กุมภาพันธ์ 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.พ. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

มกราคม 2012 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ม.ค. 2012) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

ธันวาคม 2011 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ธ.ค. 2011) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

พฤศจิกายน 2011 (80 KB) ไฟล์ JAR
(พ.ย. 2011) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

ตุลาคม 2011 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ต.ค. 2011) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

กันยายน 2011 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.ย. 2011) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

สิงหาคม 2011 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ส.ค. 2011) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

กรกฎาคม 2011 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.ค. 2011) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

มิถุนายน 2011 (80 KB) ไฟล์ JAR
(มิ.ย. 2011) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

กุมภาพันธ์ 2011 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ก.พ. 2011) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

ธันวาคม 2010 (80 KB) ไฟล์ JAR
(ธ.ค. 2010) Reader Descriptor (1 KB) มือถือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ installer ตัวนี้ กรุณาดาวน์โหลดคู่กับไฟล์ด้านบน และติดตั้งจากไฟล์ด้านบน (.jar) เท่านั้น

 

Comments are closed.