โพสต์อื่นๆในหมวด ‘Gracener’

  • Gracener

    Gracener

    14 Dec 2011 • Gracener3

    "เกรซ" (Grace) หมายถึง พระคุณของพระเจ้า “เน้อ” (ner) เป็นภาษ [...]