พระเจ้าทรงอยู่ที่นี่

วันที่ 26-11-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_261118.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ให้เรารู้จัก ให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า – โฮเชยา 6:3

อ่าน: โฮเชยา 6:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 27-29; 1 เปโตร 3

ป้ายอันหนึ่งในบ้านเราเขียนว่า “เชิญหรือไม่เชิญ พระเจ้าก็สถิตอยู่” สมัยปัจจุบันอาจเขียนว่า “รับรู้หรือไม่รับรู้ พระเจ้าก็ทรงอยู่ที่นี่”

โฮเชยา ผู้เผยพระวจนะสมัยพันธสัญญาเดิมที่มีชีวิตในช่วงปลายศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราช (755-715) ได้เขียนถ้อยคำคล้ายกันนี้ถึงชาวฮีบรู ท่านหนุนใจคนอิสราเอลให้ “พยายาม” (ฮชย.6:3) รู้จักพระเจ้าเพราะพวกเขาได้หลงลืมพระองค์ (4:1) เมื่อประชาชนลืมไปว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพวกเขาก็เริ่มหันไปจากพระองค์ (ข้อ 12) และไม่ช้าในความคิดของเขาก็ไม่มีที่ว่างให้กับพระเจ้า (ดู สดุดี 10:4)

ถ้อยคำของโฮเชยาที่บอกให้ยอมรับรู้พระเจ้า เตือนเราว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้และทำงานในชีวิตของเรา ทั้งในความยินดีและความยากลำบาก

การยอมรับรู้พระเจ้าอาจหมายถึงเมื่อเราได้เลื่อนตำแหน่ง เรารับรู้ว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาให้ทำงานเสร็จทันเวลาและไม่เกินวงเงิน เมื่อการยื่นขอกู้เงินซื้อบ้านถูกปฏิเสธ การรับรู้พระเจ้าช่วยค้ำจุนเราเมื่อเราวางใจพระองค์ให้ทำการในสถานการณ์นี้เพื่อผลดีของเรา

ถ้าเราเข้ามหาวิทยาลัยที่เราเลือก ไม่ได้ เรายอมรับรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราและวางใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยแม้ในยามผิดหวัง เมื่อเรามีความสุขกับอาหารเย็น การยอมรับรู้พระเจ้าอาจหมายถึงการเตือนตัวเองว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมส่วนประกอบและครัวให้เราทำอาหาร

เมื่อเรายอมรับรู้พระเจ้า เราก็ระลึกว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยทั้งในความสำเร็จและในความโศกเศร้าไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในชีวิตของเรา

พระเจ้าทรงสถิตและทรงทำงานอยู่เสมอ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง