สิ่งรบกวนที่อันตราย

วันที่ 15-11-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_151118.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละ คนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา – ยอห์น 13:35

อ่าน: ยอห์น 13:31–35

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 1-2; ฮีบรู 11:1-19

ซิกิสมุนด์ โกทเซอ เป็นศิลปินผู้ทำให้ชาวอังกฤษในยุควิคตอเรียตกตะลึงด้วยภาพวาด “ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง” เขาถ่ายทอดภาพพระเยซูที่ทรงทนทุกข์และถูกประณามโดยผู้คนในยุคของเขาเอง พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับตนเอง ธุรกิจ ความรักหนุ่มสาว การเมือง จนลืมการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอด ฝูงชนที่อยู่ใต้ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ ไม่มีใครสนใจพระองค์ พวกเขาไม่รู้ว่าตนเองกำลังหลงลืมอะไรหรือใครไป

ยุคนี้ก็เช่นกัน ผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อถูกทำให้ไขว้เขวไปจากชีวิตนิรันดร์ สาวกของพระเยซูจะสามารถฝ่าเมฆหมอกที่ทำให้ไขว้เขวด้วยความจริงเรื่องความรักประเสริฐของพระเจ้าได้อย่างไร เราเริ่มได้โดยรักซึ่งกันและกัน พระเยซูตรัสว่า “ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละ คนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา” (ยน.13:35)

แต่รักแท้จะไม่หยุดแค่นั้น เราจะขยายความรักออกไปโดยการแบ่งปันพระกิตติคุณด้วยหวังว่าจะนำผู้อื่นมาถึงพระผู้ช่วยให้รอด ดังเช่นที่เปาโลได้บันทึกไว้ว่า “เรา…เป็นทูตของพระคริสต์” (2 คร.5:20)

ด้วยเหตุนี้ พระกายของพระคริสต์จะสะท้อนและส่งความรักของพระเจ้าออกไปให้กันและกันและให้โลกนี้ ความรักนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกใบนี้ ขอให้ความพยายามของเราได้รับกำลังจากพระวิญญาณของพระเจ้า เพื่อจะข้ามผ่านสิ่งที่ทำให้ไขว้เขว ซึ่งบดบังเราจากการมองเห็นความอัศจรรย์ของความรักของพระเจ้าในพระเยซู

ในโลกที่แต็มไปด้วยเมฆหมอกของสิ่งรบกวน เราเป็นผู้นำแสงสว่างจากพระกิตติคุณของพระเยซู

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง