พบความหวังได้ที่ไหน

วันที่ 20-9-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_200918.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว- โรม 5:5

อ่าน: โรม 5:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 4-6; 2 โครินธ์ 12

อลิซาเบ็ธต่อสู้กับอาการติดยามานาน เมื่ออาการดีขึ้น เธอจึงอยากช่วยผู้อื่น เธอเริ่มเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ และนำไปติดไว้ทั่วเมืองโดยไม่ใส่ชื่อ เอลิซาเบ็ธสอดกระดาษนั้นไว้ใต้ที่ปัดน้ำฝน และติดตามเสาไฟฟ้าในสวนสาธารณะ เธอเคยมองหาสัญลักษณ์ของความหวังและบัดนี้เธอก็ทิ้งสัญลักษณ์นั้นไว้ให้คนอื่นมาค้นหาต่อ ข้อความหนึ่งที่เธอเขียนบอกว่า “รักมาก ส่งความหวังให้”

พระเยซูประทานความหวังที่มาพร้อมกับความรักให้กับเรา พระองค์ทรงนำความรักของพระองค์มาให้เราทุกวันใหม่ ความหวังที่มาพร้อมกับความรักนี้ที่ทำให้เรามีกำลังขึ้นพระองค์ไม่ได้นำความรักมาให้เราทีละหยด แต่ “ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (รม.5:5) เราจึงรู้ว่าพระองคทรงรักเรามาก พระองค์ประสงค์จะใช้ช่วงเวลาที่เราทุกข์ยากเพื่อพัฒนาความอดทนและลักษณะนิสัยของเรา เพื่อเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเต็มไปด้วยความหวัง (ข้อ 3-4) และพระองค์ยังทรงรักเราแม้ในเวลาที่เราเหินห่างจากพระองค์ (ข้อ 6-8)

คุณกำลังมองหาสัญลักษณ์ของความหวังอยู่หรือไม่? พระเจ้าประทานความหวังพร้อมกับความรักเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ เพราะความรักที่ไม่สูญสิ้น เราจึงหวังใจในชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ความหวังคือสิ่งที่ยึดจิตวิญญาณเอาไว้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง