สร้างสะพาน

วันที่ 5-9-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_050918.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์ – กาลาเทีย 3:28

อ่าน: ยอห์น 4:7-14,39-42

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 146-147; 1 โครินธ์ 15:1-28

แถวบ้านผมแต่ละบ้านมีกำแพงคอนกรีตสูงล้อมรอบ หลายบ้านต่อลวดหนามไฟฟ้าบนกำแพง จุดประสงค์ก็เพื่อกันขโมย

แถวบ้านผมยังมีปัญหาไฟดับบ่อย เมื่อไฟดับกริ่งประตูหน้าบ้านก็ใช้ไม่ได้ กำแพงสูงทำให้คนที่มาหาอาจต้องรอกลางแดดหรือกลางฝนตลอดช่วงที่ไฟดับ แต่ถึงแม้กริ่งจะใช้ได้ การจะยอมให้ใครเข้าบ้านก็ขึ้นกับว่าคนนั้นเป็นใคร กำแพงมีประโยชน์ แต่ก็อาจเป็นกำแพงของการกีดกันก็ได้ แม้ผู้มาเยือนจะไม่ใช่ผู้บุกรุกก็ตาม

หญิงชาวสะมาเรียที่พบพระเยซูข้างบ่อน้ำก็เผชิญปัญหาการกีดกัน คนยิวไม่ข้องแวะกับคนสะมาเรีย เมื่อพระเยซูขอน้ำดื่ม เธอกล่าวว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉัน ผู้เป็นหญิงชาวสะมาเรีย” (ยน.4:9) เมื่อเธอเริ่มเปิดใจต่อพระเยซู เธอก็พบประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตที่ส่งผลดีต่อเธอและเพื่อนบ้าน (ข้อ 39-42) พระเยซูทรงเป็นสะพานที่ทำลายกำแพงความเกลียดชังและลำเอียง

การล่อลวงให้กีดกันมีอยู่จริง และเราต้องไวต่อความรู้สึกนี้ในชีวิตของเรา เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงสำแดง เราสามารถยื่นมือออกไปหาทุกคนได้ ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ฐานะทางสังคมหรือชื่อเสียงแบบใด พระองค์เสด็จมาเพื่อสร้างสะพาน

พระเยซูทรงทำลายกำแพงของการกีดกัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง