อุทิศเพื่อรัก

วันที่ 8-8-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_080818.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้นคือขอด้วยหวังให้เขารอด – โรม 10:1

อ่าน: โรม 9:1–5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 74-76; โรม 9:16-–33

นาบีเอล คูเรชี กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์ และได้เขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจคนที่นับถือศาสนาเดิมของเขา ภาษาของเขาสุภาพ และคูเรชีแสดงความรักต่อเพื่อนร่วมศาสนาของเขาเสมอ

คูเรชีอุทิศหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนให้แก่น้องสาวผู้ยังไม่เชื่อในพระเยซู คำอุทิศสั้นๆ แต่มีความหมาย ความว่า “พี่ขอพระเจ้าว่าวันหนึ่งเราจะได้นมัสการพระองค์ด้วยกัน”

เราสัมผัสถึงความรักแบบเดียวกับที่เราได้อ่านจากจดหมายของเปาโลที่เขียนถึงคริสตจักรในกรุงโรมว่า “ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและความเจ็บร้อนในใจเสมอมิได้ขาด เพราะถ้าเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปและถูกตัดขาดจากพระคริสต์ เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือญาติของข้าพเจ้าตามเชื้อชาติ” (รม.9:2-3)

เปาโลรักคนยิวมากจนท่านยอมที่จะถูกตัดขาดจากพระเจ้า ถ้าพวกเขายอมเชื่อพระคริสต์ ท่านรู้ว่าการปฏิเสธพระเยซู หมายถึงการปฎิเสธพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว ซึ่งผลักดันให้ท่านร้องขอผู้อ่านจดหมายให้แบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูแก่ทุกคน (10:14-15)

วันนี้ ขอให้เราอุทิศตนเองด้วยใจอธิษฐานที่จะรักแม้เจ็บปวดเพื่อผู้ที่ใกล้ชิดเรา

เราต้องรักคนที่พระคริสต์ยอมตายแทน เช่นเดียวกับที่เรารักคนที่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ในเขา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง