ความไม่สมบูรณ์แบบโดยแท้

วันที่ 25-7-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_250718.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ – เอเฟซัส 3:16

อ่าน: เอเฟซัส 3:8-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 37-39; กิจการ 26

ฉันทำงานล่าช้าเพราะอยากให้สมบูรณ์แบบ อาจารย์จึงแนะว่า “อย่าให้ความสมบูรณ์แบบมาเป็นศัตรูของการทำสิ่งที่ดี” เพราะจะทำให้ขาดความเสี่ยงซึ่งช่วยให้เราพัฒนา การยอมรับได้ว่างานของฉันไม่สมบูรณ์แบบ จะทำให้ฉันมีเสรีภาพที่จะพัฒนาตัวเอง

อัครทูตเปาโลอธิบายเหตุผลว่า เราควรเลิกพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบ เพราะเราอาจคิดว่า เราไม่ต้องการพระคริสต์

เปาโลเรียนรู้สิ่งนี้หลังจากพยายามเชื่อฟังพระบัญญัติให้สมบูรณ์แบบอยู่หลายปี ท่านได้พบพระเยซผูู้เปลี่ยนทุกสิ่ง (กท.1:11-16) เปาโลรู้ดีว่าถ้าความพยายามของท่านทำให้ท่านเป็นคนสมบูรณ์และคืนดีกับพระเจ้าได้ “พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” (2:21) เมื่อท่านตายต่อการพึ่งพาตัวเอง ท่านก็จะมีประสบการณ์กับการมีพระเยซูอยู่ในชีวิต (ข้อ 20) ภายใต้ความไม่สมบูรณ์แบบเท่านั้น ท่านจึงจะสามารถมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า

ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องต่อต้านความบาป (ข้อ 17) แต่หมายความว่าเราต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณโดยหยุดพึ่งพากำลังตัวเอง (ข้อ 20)

เราจะเติบโตไปตลอดชีวิต เมื่อเราถ่อมใจยอมรับว่าเราต้องการพระองค์ผู้สมบูรณ์แบบ พระคริสต์ก็จะทรงสถิตในใจเรา (อฟ.3:17) หยั่งรากในพระองค์ แล้วเราจะเติบโตลงลึกในความรัก “ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่า” ที่จะ“เข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม” (ข้อ 19)

เรามีเสรีภาพที่จะเติบโตในความรักของพระเยซู

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง