ผมทำไม่ได้

วันที่ 17-7-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_170718.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ – กาลาเทีย 3:24

อ่าน: 1 โครินธ์ 1:26-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 18-19; กิจการ 20:17-38

“ผมทำไม่ได้” นักเรียนคนหนึ่งโอดครวญ เขาไม่เข้าใจสิ่งที่อยู่ในกระดาษและกำหนดส่งก็มาถึงแล้ว เขาต้องการความช่วยเหลือจากครู เราอาจรู้สึกสิ้นหวังเช่นนี้เมื่ออ่านคำเทศนาบนภูเขา “จงรักศัตรู”(มธ.5:44) ความโกรธเลวร้ายเท่ากับการฆ่าคน (ข้อ 22) ใจกำหนัดเท่ากับการล่วงประเวณี (ข้อ 28) และถ้าเราคิดว่าจะทำตามมาตรฐานนี้ได้เราก็พบว่า “จงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (ข้อ 48)

ออสวอลด์ แชมเบอร์สเห็นว่าดีที่ “คำเทศนาบนภูเขาทำให้สิ้นหวัง” เพราะเมื่อนั้น “เราจะเต็มใจแสวงหาพระเยซูดังคนอนาถาที่มาขอจากพระองค์”

พระเจ้ามักกระทำกิจสวนทางกับความคาดหมายของเรา ผู้ใดที่รู้ว่าไม่อาจทำได้โดยกำลังของตนจะได้รับพระกรุณา ดังเช่นที่อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา..แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย” (1 คร.1:26-27)

พระเจ้าทรงพระปัญญาที่ให้พระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นครูของเราด้วย เมื่อเราเชื่อวางใจพระองค์ เราก็ได้รับเอา “ความชอบธรรม การชำระให้บริสุทธิ์ และการไถ่บาป” ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 30) รับพระคุณและกำลังที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ดังพระดำรัส “บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุข เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา” (มธ.5:3)

เรามีชีวิตที่ชื่นชมยินดีในแผ่นดินของพระเจ้าได้ โดยทางพระบุตร

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.