ปลดปล่อยให้เป็นไท

วันที่ 26-6-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_260618.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ – โรม 8:1

อ่าน: โรม 8:1–2, 15–17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 5-7; กิจการ 8:1-25

ตอนที่ผมเป็นเด็กอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับไก่ที่ผมชื่นชอบเมื่อผมจับไก่มา ผมจะกดมันไว้ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆ ปล่อยมือออก ไก่มันคิดว่าผมยังจับตัวมันไว้มันจึงนิ่งอยู่อย่างนั้น แม้ว่ามันเป็นอิสระแล้วแต่มันยังรู้สึกว่าถูกจับอยู่

เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู พระองค์ทรงเมตตาปลดปล่อยเราจากความบาปและการเกาะกุมของซาตาน แต่การเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของเรานั้นใช้เวลา ซาตานจึงสามารถทำให้เรารู้สึกเหมือนติดกับดัก แต่พระวิญญาณของพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราเป็นไท พระองค์ไม่ได้จับเราไว้เป็นทาส เปาโลบอกชาวโรมว่า “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (รม.8:1-2)

พระเจ้าทรงทำงานในเราผ่านการอ่านพระวจนะ การอธิษฐาน และโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อชำระเราและช่วยเราให้มีชีวิตเพื่อพระองค์ พระคัมภีร์หนุนใจให้เราก้าวไปกับพระเยซูอย่างเชื่อมั่นโดยไม่ต้องรู้สึกว่าเรายังไม่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท

พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยน.8:36) ขออิสรภาพที่เรามีในพระคริสต์เร้าใจเราให้รักและรับใช้พระองค์

โซ่ตรวนหลุดออก หัวใจเป็นไทฉันลุกขึ้น ก้าวไปข้างหน้า และติดตามพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง