พระเจ้าทำงาน

วันที่ 15-5-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_150518.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ทรงทำงานในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์ – ฮีบรู 13:21

อ่าน: ฮีบรู 13:20-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 22-23; ยอห์น 4:31-54

ฉันถามเพื่อนว่า “คุณเห็นพระเจ้าทรงทำงานเมื่อเร็วๆ นี้บ้างไหม” คนหนึ่งตอบว่า “ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้า ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อพระองค์ช่วยผมเผชิญวันใหม่ ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับผมในทุกย่างก้าว ผมเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงช่วยผมเผชิญสิ่งท้าทายและทำให้ผมชื่นชมยินดี” ฉันชอบคำตอบของเขาเพราะสะท้อนให้เห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่ใกล้และทำงานในผู้ที่รักพระองค์ผ่านพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ด้วย

การที่พระเจ้าทรงทำงานในผู้ที่ติดตามพระองค์เป็นความลึกลับอันอัศจรรย์ที่ผู้เขียนฮีบรูกล่าวถึงในตอนท้ายของจดหมายว่า “…(ขอ) ทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์” (ฮบ.13:21) การลงท้ายนี้ตอกย้ำสิ่งสำคัญในพระธรรมฮีบรูว่า พระเจ้าจะทรงเสริมสร้างให้เราติดตามพระองค์ และพระองค์จะทรงทำงานในเราและผ่านเราเพื่อพระเกียรติของพระองค์

การทำงานของพระเจ้าในเราอาจทำให้เราประหลาดใจ เช่น เราให้อภัยคนที่ทำผิดกับเรา หรืออดทนกับคนที่เราไม่ชอบ “พระเจ้าแห่งสันติสุข” (ข้อ 20) ประทานความรักและสันติสุขของพระองค์ในเราและผ่านเรา เมื่อเร็วๆ นี้คุณเห็นพระเจ้าทรงทำงานอย่างไรบ้าง

พระเจ้าทรงทำงานภายในและผ่านผู้ที่ติดตามพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง