ก่อนเริ่มสร้างโลก

วันที่ 4-5-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_040518.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก – ยอห์น17:24

อ่าน: มัทธิว 3:13-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 16-18; ลูกา 22:47-71

“แต่ถ้าพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดและดำรงอยู่เสมอ แล้วพระองค์ทำอะไรก่อนสร้างเรา พระองค์ใช้เวลาทำอะไร” นักเรียนรวีวารศึกษาที่ฉลาดเกินอายุบางคนมักถามคำถามนี้เวลาเราเรียนเรื่องความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้า ฉันมักตอบว่าเรื่องนี้เป็นปริศนา แต่ไม่นานมานี้ฉันพบว่าคำตอบมีอยู่ในพระคัมภีร์

พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาในยอห์น 17 ว่า “พระบิดาเจ้าข้า…พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก” (ข้อ 24) พระเยซูสำแดงให้เราเห็นพระเจ้าว่า ก่อนทรงสร้างหรือปกครองโลก พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่รักพระบุตรผ่านทางพระวิญญาณ เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติสมา พระเจ้าประทานพระวิญญาณในรูปนกพิราบ ตรัสว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มธ.3:17) ความรักที่เปิดเผยและสละชีวิตให้นี้ คือพระลักษณะพื้นฐานของพระเจ้า

นี่เป็นความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าที่งดงามและเป็นที่หนุนใจจริงๆ! ความรักที่สำแดงต่อกันและกันระหว่างพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คือกุญแจที่นำไปสู่ความเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้า พระเจ้าพระบิดาทรงทำอะไรก่อนสร้างโลก? พระองค์ทรงรักพระบุตรผ่านทางพระวิญญาณพระเจ้าเป็นความรัก (1 ยน.4:8) และภาพนี้ทำให้เราเริ่มเข้าใจความหมายที่แท้จริง

พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงรักและผูกพัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง