หักโซ่ตรวน

วันที่ 30-4-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_300418.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาป – เอเฟซัส 1:7

อ่าน: เอเฟซัส 1:3-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 8-9; ลูกา 21:1-19

การไปเยี่ยมชมวิหารไคร้สท์เชิร์ชในเมืองสโตนทาวน์ แซนซิบาร์ สร้างความประทับใจแก่เราอย่างยิ่ง เพราะวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนสถานที่ที่เคยเป็นตลาดค้าทาสที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก ผู้ออกแบบวิหารนี้ใช้สัญลักษณ์ทางกายภาพเพื่อสื่อถึงว่าพระกิตติคุณหักโซ่ตรวนของการเป็นทาส ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แห่งความชั่วและทารุณอีกต่อไป แต่เป็นที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า

ผู้สร้างวิหารนี้ต้องการสื่อว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขนได้ทำให้มีอิสรภาพจากความบาป ซึ่งอัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ในจดหมายถึงคริสตจักรเอเฟซัสว่า “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์” (อฟ.1:7) คำว่า การไถ่ ในที่นี้เล็งถึงกิจกรรมในตลาดในยุคพันธสัญญาเดิม ที่มีผู้ไปซื้อบุคคลหรือสิ่งของคืน พระเยซูทรงซื้อมนุษย์คืนจากชีวิตของการเป็นทาสความผิดบาป

คำขึ้นต้นในจดหมายฉบับนี้ของเปาโล (ข้อ 3-14) เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อได้นึกถึงอิสรภาพในพระคริสต์ของท่าน ในคำสรรเสริญซ้อนสรรเสริญนั้น ท่านชี้ให้เห็นพระราชกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อเรา ผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ซึ่งปลดปล่อยเราให้เป็นไทจากพันธนาการบาป เราไม่ต้องตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะเราได้รับอิสรภาพที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและพระเกียรติของพระองค์

พระเยซูทรงไถ่เราจากการเป็นทาสของความบาป

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง