วีอา โดโลโรซ่า

วันที่ 30-3-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_300318.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น – ฮีบรู 10:10

อ่าน: ฮีบรู 10:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 9-10; ลูกา 5:17-39

ในระหว่างสัปดาห์บริสุทธิ์ เราระลึกถึงช่วงวันสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึง ถนนในกรุงเยรูซาเล็มที่พระเยซูเสด็จผ่านสู่กางเขนมีชื่อในปัจจุบันว่า วีอา โดโลโรซ่า หรือ ถนนแห่งความเศร้าโศก

แต่ผู้เขียนฮีบรูกลับมองว่าเส้นทางนี้ไม่ได้เป็นเพียงถนนแห่งความเศร้าโศก แต่การที่พระองค์เต็มพระทัยดำเนินไปสู่กลโกธาทำให้เกิด “ทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต” ที่นำเราเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้า (ฮบ.10:20)

นานหลายร้อยปีที่ชาวยิวหาหนทางที่จะเข้าสู่พระพักตร์พระเจ้าโดยการถวายเครื่องสัตวบูชาและการรักษาธรรมบัญญัติ แต่ธรรมบัญญัติเป็น “แต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลัง” เพราะ “เลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้” (1,4)

พระเยซูดำเนินไปตามถนนวีอา โดโลโรซ่า ไปสู่ความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ เพราะการเสียสละของพระองค์ เราจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เมื่อเราวางใจในการอภัยบาปของพระองค์ แม้เราจะไม่อาจรักษาธรรมบัญญัติได้ครบถ้วน เราก็เข้าใกล้พระเจ้าได้โดยปราศจากความกลัวและด้วยความมั่นใจเต็มที่ว่าเราจะได้รับความรักและการต้อนรับ (ข้อ 10,22)

ถนนแห่งความเศร้าโศกของพระคริสต์เปิดทางใหม่และมีชีวิต ให้เราไปถึงพระเจ้า

เครื่องบูชาของพระคริสต์เป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ และเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อบาปของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง