เขตใช้โทรศัพท์

วันที่ 2-3-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_020318.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ – 1 เธสะโลนิกา 5:17

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 5:16–24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 26-27; มาระโก 8:1-21

ประโยชน์อย่างหนึ่งของโทรศัพท์เคลื่อนที่คือ เราสามารถติดต่อกันได้เกือบตลอดเวลา ผลก็คือ คนมากมายใช้โทรศัพท์ขณะขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เพื่อป้องกันความสูญเสียนี้ หลายประเทศจึงกำหนดกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ในสหรัฐฯ มีการติดป้ายบนถนนใหญ่เพื่อเตือนผู้ขับขี่ว่าบริเวณไหนที่จะสามารถจอดรถคุยโทรศัพท์หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้

การกำหนดขอบเขตการใช้โทรศัพท์มือถือของบรรดาผู้ขับขี่เป็นความคิดที่ดี แต่มีการสื่อสารแบบหนึ่งที่ไม่มีขอบเขต นั่นคือ การอธิษฐาน พระเจ้าเชิญชวนให้เราร้องทูลพระองค์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไร ในพันธสัญญาใหม่ เปาโลสอนผู้ที่ต้องการสื่อสารกับพระเจ้าว่า “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ” (1 ธส.5:17) ในข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ก่อนหน้าและหลัง นโยบายการสื่อสารแบบเปิดกว้างจากพระเจ้านี้ เปาโลหนุนใจว่า “จงชื่นบานอยู่เสมอ” (ข้อ 16) และ “จงขอบพระคุณในทุกกรณี” (ข้อ 18) พระเจ้าทรงเรียกให้เราชื่นบานและขอบพระคุณ เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อในพระคริสต์ที่อยู่บนรากฐานคือการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ

พระเจ้าทรงพร้อมฟังเราไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเรียกสั้นๆ หรือคำพูดยืดยาว พระองค์ต้อนรับเราสู่สัมพันธภาพกับพระองค์ ทรงพร้อมเสมอที่จะแบ่งปันความสุข คำขอบคุณ ความขัดสน คำถาม และความกังวลของเรา (ฮบ.4:15-16) เราอยู่ในเขตของการอธิษฐานเสมอ

ทางเข้าไปสู่พระบัลลังก์ของพระเจ้าเปิดอยู่เสมอ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง