รากฐานมั่นคงของเรา

วันที่ 25-2-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_250218.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์จะทรงเป็นเสถียรภาพแห่งเวลาของเจ้า ทรงเป็นความรอดสติปัญญาและความรู้อันอุดม ความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเขา – อิสยาห์ 33:6

อ่าน: อิสยาห์ 33:2-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 12-14; มาระโก 5:21-43

ปีแล้วปีเล่า ผู้คนในเมืองของเราสร้างและซื้อบ้านที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงต่อแผ่นดินถล่ม บางคนรู้ว่ามีความเสี่ยงเพราะพื้นดินไม่มั่นคง แต่อีกหลายคนก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ “40 ปีที่นักธรณีวิทยาเตือนและเทศบาลตั้งกฎการสร้างบ้านอย่างปลอดภัย” แต่ถูกละเลยหรือไม่บอกต่อ (เดอะ กาเซ็ตต์, โคโลราโด สปริงส์, 27 เมษายน 2016) ทิวทัศน์ที่มองจากบ้านแถบนี้สวยมาก แต่พื้นดินข้างใต้เป็นหายนะที่รอเวลา

ชาวอิสราเอลจำนวนมากละเลยคำเตือนของพระเจ้าที่ให้หันจากรูปเคารพมาแสวงหาพระองค์ พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์ พระคัมภีร์เดิมบันทึกผลลัพธ์อันน่าเศร้าของการไม่เชื่อฟัง แต่แม้ว่ารอบตัวพวกเขาจะมีแต่ความเสื่อมทราม พระเจ้ายังคงตรัสกับประชากรของพระองค์ หยิบยื่นการให้อภัยและความหวัง หากพวกเขาจะหันกลับมาติดตามพระองค์

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวว่า “พระองค์จะทรงเป็นเสถียรภาพแห่งเวลาของเจ้า ทรงเป็นความรอด สติปัญญา และความรู้อันอุดม ความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเขา” (อสย.33:6)

เช่นเดียวกับในสมัยพันธสัญญาเดิม วันนี้พระเจ้ายังทรงให้โอกาสเราเลือกว่าเราจะสร้างชีวิตบนรากฐานแบบใด เราจะทำตามใจปรารถนาหรือจะรับเอาหลักการนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์และในพระเยซูคริสต์ “องค์พระเยซูเปรียบเหมือนศิลา ข้าจึงยืนอยู่มั่นคงนักหนา ผู้อื่นทรายโคลน ไม่ขอศรัทธา” (เอ็ดเวิร์ด โมท)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นรากฐานที่มั่นคงในชีวิตของเรา

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.