แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่

วันที่ 20-2-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_200218.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน – ยอห์น 15:4

อ่าน: มัทธิว 4:23-5:12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 26-27; มาระโก 2

เมื่อ นพ.ริชิ มันจันดา ถามคนไข้ว่า “บ้านคุณอยู่ที่ไหน” เขาไม่ได้ต้องการแค่ที่อยู่ แต่เขาเห็นรูปแบบที่คล้ายกัน คนไข้ที่มาขอให้ช่วยมักอาศัยอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดี พวกเขาป่วยเพราะเชื้อรา สัตว์สกปรกในบ้านและสารพิษ นพ.มันจันดาจึงเป็นผู้สนับสนุนโครงการ “หมอต้นน้ำ” ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานสาธารณสุขที่ให้การรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน พร้อมกับแก้ไขต้นตอที่ทำลายสุขภาพ โดยร่วมกับคนไข้และชุมชน

เมื่อพระเยซูรักษาคนที่มาหาพระองค์ (มธ.4:23-24) พระองค์ทรงเปิดตาพวกเขาให้เห็นมากกว่าความต้องการเฉพาะหน้าด้านการแพทย์หรือทรัพย์สิ่งของ ในคำเทศนาบนภูเขา พระองค์ทรงให้มากกว่าการรักษาอย่างอัศจรรย์ (5:1-12) พระเยซูกล่าวเจ็ดครั้งถึงทัศนะทางความคิดและจิตใจที่สะท้อนความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเริ่มต้นจากมุมมองใหม่และสุขภาพฝ่ายวิญญาณ (ข้อ 3-9) อีกสองครั้งพระองค์ตรัสว่าผู้ที่เป็นสุขคือคนที่ถูกข่มเหงและความหวังและบ้านของเขาอยู่ในพระองค์ (ข้อ 10-12)

ถ้อยคำของพระเยซูทำให้ผมครุ่นคิด บ้านของผมอยู่ที่ไหน ผมรู้หรือไม่ว่าผมจำเป็นต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งมากกว่าความต้องการเฉพาะหน้าฝ่ายร่างกายและทรัพย์สิ่งของ เมื่อผมอยากให้มีการอัศจรรย์ ผมมีจิตใจที่พระเยซูทรงเรียกว่าเป็นสุขหรือไม่ คือรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ หิวกระหาย มีใจอ่อนโยนและสร้างสันติ

เมื่อพระเจ้าเป็นบ้านของเรา ความหวังของเราก็อยู่ในพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง