ชื่นชมยินดี

วันที่ 28-1-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_280118.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เนื่องในพระราชกิจของพระองค์ – สดุดี 92:4

อ่าน: สดุดี 92

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 19-20; มัทธิว 18:21-35

ฉันกำลังเข้าใกล้ฤดูกาลใหม่ คือ “ฤดูหนาว” อันได้แก่วัยชรา แม้ว่าแต่ละปีกำลังผ่านอย่างรวดเร็วและบางครั้งฉันอยากให้ช้าลงบ้าง แต่สิ่งที่คอยประคับประคองฉันคือความชื่นชมยินดี ทุกวันคือวันใหม่ที่พระเจ้าประทาน ฉันสามารถกล่าวพร้อมผู้เขียนสดุดีว่า “เป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเจ้า…ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า และความสัตย์สุจริตของพระองค์ในกลางคืน” (สดด.92:1-2)

แม้ชีวิตจะพบอุปสรรคและความเจ็บปวด อีกทั้งบางครั้งความลำบากของผู้อื่นก็รบกวนใจฉัน พระเจ้าทรงให้ฉัน “ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เนื่องในพระราชกิจของพระองค์” (ข้อ 4) ร่วมกับผู้เขียนสดุดี เป็นความชื่นชมยินดีในพระพรที่ได้รับผ่านทาง ครอบครัว เพื่อน และงานที่น่าพึงพอใจ ชื่นชมยินดีเพราะการทรงสร้างอันอัศจรรย์ของพระเจ้าและพระวจนะที่ให้แรงบันดาลใจชื่นชมยินดี เพราะพระเยซูทรงรักเรามาก จนยอมสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา และเพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณ ซึ่งเป็นแหล่งความชื่นชมยินดีแท้ (รม.15:13) เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะ “งอกขึ้นอย่างต้นอินทผลัม…มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล” (สดด.92:12-14)

ผลนั้นคืออะไร ไม่ว่าสถานการณ์หรือฤดูของชีวิตจะเป็นเช่นไร เราสามารถเป็นแบบอย่างความรักของพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตและคำพูดมีความชื่นชมยินดี ที่ได้รู้จักและดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า และบอกเรื่องของพระองค์แก่ผู้อื่น

พระเจ้าเป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี

Tags:

One Response

  1. ลูก รัก สรรเสริญ และขอบคุณ พระองค์ ผ่านทางพระเยซู คริสต์ เอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง