สู่ความเป็นหนึ่งเดียว

วันที่ 15-1-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_150118.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดำรงอยู่ในสารพัด – โคโลสี 3:11

อ่าน: โคโลสี 3:9–17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 36-38; มัทธิว 10:21-42

ผมโตมาในช่วงทศวรรษที่ 1950 ผมไม่เคยสงสัยเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวที่ผมเห็นอยู่ทุกวันในเมืองของผม ทั้งในโรงเรียน
ร้านอาหาร รถโดยสาร และในละแวกบ้าน คนที่มีสีผิวต่างกันจะแยกกัน

ทัศนคติของผมเปลี่ยนไปเมื่อร่วมฝึกในกองทัพอเมริกาในปี 1968 หน่วยเราได้มีคนหนุ่มจากหลายเชื้อชาติ ไม่ช้าเราจึงรู้ว่าเราต้องทำความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันและทำภารกิจให้ลุล่วง

เมื่อเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรยุคแรกในเมืองโคโลสี ท่านรู้ดีว่าที่นั่นมีคนหลากหลาย ท่านจึงเตือนพวกเขาว่า “ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดำรงอยู่ในสารพัด” (คส.3:11) ส่วนกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเปาโลเตือนให้ “สวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน” (ข้อ 12) และเหนือสิ่งทั้งปวงนี้ ท่านบอกให้พวกเขาสวมความรัก “เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์” (ข้อ 14)

การนำหลักการนี้มาปฏิบัติมักต้องใช้เวลา แต่นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงเรียกร้องให้เราทำ สิ่งที่เราซึ่งเป็นผู้เชื่อยึดถือเหมือนกัน คือความรักที่เรามีต่อพระองค์ บนพื้นฐานเดียวกันนี้ เราแสวงหาความเข้าใจ สันติภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะพระกายของพระคริสต์

ในความแตกต่างหลากหลายอันยอดเยี่ยมของเรา เราแสวงหาความเป็นหนึ่งที่มากกว่าในพระคริสต์

ความรักของพระคริสต์สร้างความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลาย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง