พระเจ้าผู้พิโรธ

วันที่ 13-1-2018 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_130118.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรงกริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง – อพยพ 34:6

อ่าน: อพยพ 33:18–19; 34:1–7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 31-32; มัทธิว 9:18-38

ตอนที่ฉันเรียนตำนานเทพเจ้ากรีกและโรมันในมหาวิทยาลัย ฉันประหลาดใจที่บรรดาเทพเจ้าอารมณ์เสียและโกรธง่าย จนส่งผลให้ชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงไป

ฉันรู้สึกขำและสงสัยว่าใครจะไปเชื่อเทพเจ้าแบบนี้ได้ แต่แล้วฉันก็เริ่มถามตัวเองว่าแล้วฉันมองพระเจ้าผู้ทรงมีอยู่จริงเช่นนี้หรือไม่ เมื่อฉันสงสัยพระองค์ ฉันก็คิดว่าพระองค์โมโหง่ายมิใช่หรือ น่าเศร้าที่เป็นอย่างนั้นจริง

ฉันจึงชื่นชมโมเสสที่ทูลขอต่อพระเจ้าให้ “ทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด” (อพย.33:18) โมเสสถูกเลือกให้เป็นผู้นำชนชาติใหญ่ที่มักพร่ำบ่น ท่านต้องการรู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้ท่านทำงานใหญ่ชิ้นนี้จริงๆ พระเจ้าทรงตอบโมเสส ด้วยการสำแดงพระเกียรติสิริ ทั้งตรัสพระนามและพระลักษณะแก่โมเสส พระองค์ “ทรงพระกรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุณทรงกริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง” (34:6)

พระธรรมข้อนี้เตือนฉันว่าพระเจ้าไม่ได้หุนหันตอบโต้ด้วยความโกรธ
ฉันจึงมั่นใจโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงตอนที่ฉันตอบโต้พระองค์เพราะโกรธและไม่อดทน พระองค์ยังทรงทำกิจเพื่อจะทำให้ฉันเป็นเหมือนพระองค์ยิ่งขึ้น

เราได้เห็นพระเจ้าและพระสิริในยามที่ทรงอดทนกับเรา ในคำหนุนใจจากเพื่อน ในยามอาทิตย์อัสดง หรือที่ดีที่สุดก็คือ ในเสียงกระซิบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา

แม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลง แต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไป

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง