ดวงดาวแห่งหมู่บ้านเบธเลเฮมไม่ใช่จุดหมาย

วันที่ 30-12-2017 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


ผู้เขียน : Jonathan Trotter, USA
ผู้แปล : นฤมล บางทราย
ผู้เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

“กษัตริย์ ที่ทรงเป็นทารกเกิดใหม่ของชาวยิวอยู่ที่ไหน? เราเห็นดาวประจำรุ่งของพระองค์ และเรามาเพื่อที่จะนมัสการพระองค์”

ดวงดาวที่ส่องสว่างไปที่หมู่บ้านเบธเลเฮมมีจุดหมายบางอย่างที่สำคัญแต่ดวงดาวไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญ

ดวงดาวเป็นการเติมเต็มหรือนำทางให้ผู้นำ นำคนข้ามผ่านวัฒนธรรมและความเชื่อ ลงมาสู่ถนนเปื้อนฝุ่นและนำความหวาดระแวงมาสู่เด็กชาย จุดหมายที่แท้จริงนั้นคือ ทารกผู้นี้ ได้ลงมาบังเกิดและส่องสว่างบนโลกใบนี้ พระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์และสมควรที่จะได้ความรักจากทุกๆคน ในทุกชาติ ทุกภาษา ทุกที่ ทุกเวลา และเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้า ก็เป็นเหมือนดวงดาวที่ส่องสว่างแก่ผู้คนมากมายอีกเช่นเดียวกัน เรามีเป้าหมายแต่เราไม่ใช่จุดหมายมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเป็นจุดหมายของเรา ดวงดาวเป็นเพียงแรงบันดาลใจในการเดินทาง ทั้งความห่างไกลจากความสบายและเรารู้ดี
ดวงดาวนำเราไปสู่อันตรายและประเด็นต่างๆและคริสตจักรในอดีตที่ผ่านมาเป็เช่นไร แล้วเรานำเสนอออกไปอย่างไร

เราจะว่าอย่างไรถ้าดวงดาวคือความท้าทายและทำให้เรามีอคติ เมื่อเราเชิญชวนคนที่อยู่ข้างนอกเข้ามา เราจะว่าอย่างไรถ้าดวงดาวปลุกการนมัสการขึ้นมาแต่การนมัสการนั้นไม่ได้มาจากเรา

เราเฉลิมฉลองความหวังที่บังเกิดใหม่ การเกิดของแกะที่จะต้องถูกฆ่า ให้เราอธิษฐานเผื่อตัวเราเอง ให้เป็นเจ้าสาวที่น่าสรรเสริญ อย่างที่เรารอคอยการกลับมาของพระองค์และการรื้อฟื้นทุกสรรพสิ่ง เราจะเป็นเจ้าสาวของพระองค์ได้ไหม พระคริสต์ส่องสว่างขึ้นอย่างดวงดาวนำผู้คนไปสู่กษัตริย์ของพวกเขา
จำไว้สิ่งหนึ่งในการนำผู้คนของคุณ คุณอาจจะนำเขาไปสู่อันตรายทั้งก่อนที่เขาจะพบคุณและหลังจากนั้น

เราจะบันดาลใจผู้คนที่จะเริ่มเดินหน้าไปกับพระเยซู ไม่ว่าการทรยศนั้นจะนานเท่าไร ให้เราแสดงทางให้คุณเห็นไม่จำเป็นต้องปลอดภัยแต่ให้ชัดเจน เราอยากจะหนุนใจทุกคนทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้วางแผนจะทำเช่น ให้อภัย ให้หรือไป

ให้เรานำคนมาจากที่ไกลๆ โหราจารย์และคนนอกศาสนาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลังจากแนะนำพระผู้ช่วยให้เราอนุญาตให้พวกเขากลับไปที่ๆพวกเขาจากมาโดยรู้ว่าเมื่อเขากลับไปพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและจะคุกเข่าลงต่อกษัตริย์

ขอให้ดาวดวงแรกของเบธเลเฮมแตกออกเป็นล้านๆชิ้นไม่ใช่แตกหักแต่ทวีคูณเข้าสู่กาแล็กซี่ของดวงดาวเพื่อส่องสว่างแก่โลก ในคริสตจักรที่เรียกชายหญิงจากทุกมุมโลกที่จะมาเห็นสิ่งนี้สำเร็จเป็นเรื่องราวของวัยนี้

ให้เรามีความหลากหลายมีวัฒนธรรมหลากหลายชั้นและหลายภาษา หลายสีและหลายกลิ่น สิ่งที่เข้ามาและการตั้งรับ ผู้เลี้ยงและปราชญ์ ทุกสิ่งที่ล้อมรอบพระเยซู ให้เป็นของขวัญของเราที่เราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้น พระบิดา ให้เรารื่นเริงในความชื่นชมยินดีที่คนอื่นได้นำของขวัญมาถวายพระเจ้า

เราผู้ซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าให้ยืนหยัดมั่นคงอย่างความสว่างและเป็นพยานที่บริสุทธิ์ด้วยใจปรารถนาความรักของพระเจ้า ทำให้ชัดเจนได้ด้วยบุตรชายนั้นคือพระเยซู ผู้นำแสงสว่างให้แก่คนที่ร้องขอพระองค์ กษัตริย์ของพวกเขา ขอจิตวิญญาณของพระองค์ พระเจ้าอยู่คนของพระองค์ อาเมน

พวกโหราจารย์เข้าเฝ้าพระกุมาร

พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด ภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า “กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน” ครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้ว ก็วุ่นวายพระทัย ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย แล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรัสถามเขาว่า “ผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใด” เขาทูลว่า “ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ ดังนี้ว่า
บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย
จะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุด
ในสายตาของบรรดาผู้ครอง
แผ่นดินยูเดียก็หามิได้
เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมา
จากท่าน
ผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอล
ชนชาติของเรา” มคา. 5:2
แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับ ถามเขาได้ความถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น แล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่า “จงไปค้นหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วย” โหราจารย์เหล่านั้น จึงไปตามรับสั่ง และดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น เมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้ว ก็มีความยินดียิ่งนัก ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ แล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง