ความหมายที่แท้จริงของการเฉลิมฉลองคริสต์มาส

วันที่ 24-12-2017 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ชื่อโปรเจค : ความหมายที่แท้จริงของการเฉลิมฉลองคริสต์มาส
ประเภทของสี : สีน้ำ
ภาพวาด โดย : Jasmine Wisz X YMI
ผู้แปล-เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

Project Description: ถึงพี่น้องที่รักทุกคน คริสต์มาสที่เรารู้จัก ก็คือช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยของตกแต่งที่สวยงาม ประดับประดาไปด้วยไฟระยิบระยับ ตามห้างสรรพสินค้า ตามถนน พร้อมกับต้นคริสต์มาสที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ และจัดเตรียมมื้ออาหารสุดพิเศษเพื่อฉลองกับเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัว ได้รับการ์ดอวยพรคริสต์มาสจากเพื่อนที่ทำงาน จากญาติหรือเพื่อนสนิท พร้อมด้วยข้องความที่เขียนเหมือนกันว่า “Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาส” หรือข้อความที่บอกว่า “ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาส” แต่หลายคนอาจจะลืมความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสไปแล้ว ว่าเหตุผลที่เราจะต้องเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนั้นเพื่ออะไร?

พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อเป็นความสว่างของโลก

แสงไฟที่สว่างระยิบระยับและเปล่งประกายตามสถานที่ต่างๆหรือบนต้นคริสต์มาสนั้น ล้วนแล้วแต่ชวนให้ดึงความสนใจจากผู้คนมากมายที่ผ่านไปมาและพบเห็น นี่เป็นสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์พยายามจะสื่อถึงความหมายตาม พระธรรม ยอห์น 8:12 ที่บอกว่า “อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”คุณคิดว่าคุณจะทำอย่างไรให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเห็นความสว่างของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณ?

พระเยซูเสด็จมาเพื่อเป็นของขวัญแห่งพระคุณ

ไม่ว่าของขวัญที่คุณได้รับ จะถูกห่ออย่างสวยงาม หรือจะถูกใส่ไว้ในถุงเท้า หรือเราอาจจะได้รับมาแบบที่ไม่ได้ห่ออะไรเลย

พระเจ้าทำให้เราได้รู้ถึงความหมายจากการให้ของขวัญไม่ใช่เพียงเพราะการถูกนำเสนอในรูปแแบบที่สวยงามหรือไม่ แต่การให้ของขวัญ หมายถึงเครื่องหมายที่ช่วยย้ำเตือนกับเราว่า ครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานของขวัญอันล้ำค่าที่สุดให้กับโลกใบนี้ ในรูปแบบของ ทารกน้อยที่อยู่ในรางหญ้า ถูกห่อไว้ด้วยผ้าธรรมดาๆ—แต่เป็นของขวัญที่ที่สำคุญที่สุดในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ ของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือจะพรรณนาได้ (2 โครินธ์ 9:15) เราจะแบ่งปันของขวัญสุดพิเศษนี้ให้ผู้อื่นอย่างไร?

พระเยซูคริสต์เสด็จมาทรงสละพระองค์เองเพื่อไถ่บาปของเรา

มนุษย์ในสมัยพระคัมภีร์เดิม ต้องใช้สัตว์เป็นเครื่องสัตวบูชาแด่พระเจ้า เพื่อลบล้างมลทินและเพื่อที่จะทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย แต่องค์พระเยซูคริสต์ทรงยอมสละพระองค์เอง เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิต เพื่อไถ่มนุษย์ผู้เป็นคนบาปอย่างเราทั้งหลาย เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้กลับมาคืนดีกันกับพระเจ้า ด้วยการตายบนไม้กางเขน พระองค์ได้ทรงชดใช้ความผิดอันน่าขมขื่นและความบาปชั่วของเรา ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย ” (ยอห์น 1:29) เราจะขอบพระคุณพระเจ้าจากการเสียสละของพระองค์ในวันคริสต์มาสนี้อย่างไร?

พระเยซูเสด็จมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

ต้นคริสต์มาส ซึ่งเป็นใจความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่เราทั้งหลายใช้สื่อถึงวันคริสต์มาสกันทั่วโลกนั้น แท้จริงแล้วมีความหมายอะไร เราทั้งหลายต่างประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส ด้วยไฟระยิบระยังและของสวยงามมากมายที่เอาไว้ใช้ตกแต่งต้นคริสต์มาส พร้อมปิดท้ายด้วยการติดดาวไว้ที่ยอดบนสุดของต้นคริสต์มาส

แท้จริงแล้วดาวที่เราใช้ประดับบนยอดของต้นคริสต์มาสนั้น มีความหมายว่า “กษัตริย์ของชาวยิว” และบางครั้งเราจะเห็นการนำเสนอพร้อมด้วยการประดับรูปปั้นที่มีผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ล้อมรอบต้นคริสต์มาสนั้น นั่นหมายความถึง การตายขององค์พระเยซูคริสต์ในวันที่ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16)

การที่เรารู็ถึงการทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์ ช่วยให้เราเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในปีนี้ได้อย่างไร?

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง