ทำลายความเงียบ

วันที่ 20-12-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_201217.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาห์…เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่พระเจ้า – ลูกา 1:17

อ่าน: ลูกา 1:11–17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : มีคาห์ 1-3; วิวรณ์ 11

ในตอนท้ายพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ดูเหมือนพระเจ้าทรงซ่อนพระองค์ ชาวยิวรอคอยและสงสัยอยู่ถึงสี่ศตวรรษ พระเจ้าดูเงียบเฉยไม่สนใจและไม่ได้ยินคำอธิษฐานของพวกเขา มีเพียงความหวังเดียวที่ยังเหลืออยู่ นั่นคือคำสัญญาเก่าแก่เรื่องพระเมสสิยาห์ คำสัญญาที่ชาวยิวยอมแลกได้ทุกอย่างและแล้วสิ่งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น ทารกคนหนึ่งได้บังเกิดมา

เมื่ออ่านพระธรรมลูกา คุณจะรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นของผู้คน ทุกสิ่งที่แวดล้อมการบังเกิดของพระเยซูพากันร้องเพลงชื่นชมยินดี มีหลายคนที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ เช่น ผู้อาวุโสผมขาว (ลก.1:5-25) สาวพรหมจรรย์ผู้ประหลาดใจ (1:26-38) ผู้เผยพระวจนะชราชื่ออันนา (2:36) มารีย์เปล่งเสียงร้องสรรเสริญ (1:46-55) แม้แต่ลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูที่อยู่ในครรภ์ก็ยังดิ้นด้วยความยินดี (1:41)

ลูการับหน้าที่เชื่อมโยงให้เข้าใจพระสัญญาในพันธสัญญาเดิมเรื่องพระเมสสิยาห์ ทูตสวรรค์กาเบรียลเรียกยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่า “เอลียาห์” ผู้ถูกส่งมาเพื่อเตรียมทางไว้แก่พระเจ้า (1:17) เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นบนโลกนี้ ท่ามกลางชาวบ้านผู้ซึมเซาและพ่ายแพ้ในชนบทอันห่างไกลภายใต้อาณาจักรโรมัน สิ่งดีกำลังเกิดขึ้น

กาลครั้งหนึ่งในโลกของเรา มีบางสิ่งอยู่ในรางหญ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกนี้ทั้งโลก ซี.เอส.ลูอิส (จาก อวสานการยุทธ์)

Tags:

3 Responses

  1. ิอาเมนขอบคุนพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง