โลกใหญ่ แต่พระเจ้าใหญ่กว่า

วันที่ 16-12-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_161217.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าในพระองค์ สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น – โคโลสี 1:16

อ่าน: โคโลสี 1:12–17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 4-6; วิวรณ์ 7

ขณะขับรถผ่านทางเหนือของมิชิแกน มาร์ลีนอุทานว่า “โลกนี้ช่างกว้างใหญ่!” ตอนนั้นเรากำลังขับผ่านป้ายบอกตำแหน่งเส้นขนานที่ 45 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตรและขั้วโลกเหนือ เราคุยกันว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆ และโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ แต่เมื่อเทียบกับขนาดของจักรวาล ดาวเคราะห์ดวงจิ๋วของเราก็เป็นแค่ฝุ่นผง

ถ้าโลกนี้กว้างใหญ่ จักรวาลกว้างใหญ่ยิ่งกว่า แล้วพระผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ด้วยฤทธานุภาพจะยิ่งใหญ่กว่าสักเท่าใด พระคัมภีร์บอกเราว่า “เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์” (คส.1:16)

นี่เป็นข่าวดี เพราะพระเยซูผู้สร้างจักรวาลได้เสด็จมาช่วยเราให้รอดจากบาป ในคืนก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ ได้ตรัสว่า “เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยน.16:33)

เมื่อพบปัญหาไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ให้เราทูลพระผู้สร้างจักรวาล ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ เป็นขึ้นจากตาย และมีชัยชนะเหนือความเสื่อมลงของโลกนี้ยามที่เราลำบาก พระองค์มอบสันติสุขให้เราโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

พระคุณของพระเจ้าไร้ขอบเขต พระเมตตาของพระองค์ไม่สิ้นสุด สันติสุขของพระองค์เกินบรรยาย

Tags:

2 Responses

  1. โลกใหญ่ แต่พระเจ้าใหญ่กว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.