พระเยซูรักเมเซล

วันที่ 5-12-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_051217.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา- 1 ยอห์น 4:10

อ่าน: 1 ยอห์น 4:7-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 1-2; 1 ยอห์น 4

ตอนที่เมเซลน้องสาวของฉันยังเล็ก เธอมักจะร้องเพลงคุ้นหูนี้ในแบบของเธอ “พระเยซูรักฉันรู้แน่ พระคัมภีร์มีสอนเมเซล” ซึ่งทำให้ฉันหัวเสียมาก! ในฐานะพี่สาวผู้ “ฉลาดกว่า” ฉันรู้ว่าเนื้อเพลงบอกว่า “พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้” (ตอนท้ายของวลีท่อนนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าเมเซล – ผู้เรียบเรียง) แต่เธอก็ยังยืนยันจะร้องแบบนั้น

ตอนนี้ฉันคิดว่าน้องสาวเข้าใจถูกแล้ว พระคัมภีร์สอนเมเซลและเราทุกคนว่าพระเยซูทรงรักเรา เราได้อ่านความจริงข้อนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า เช่นในจดหมายของอัครทูตยอห์น “สาวกคนที่พระเยซูทรงรัก” (ยน.21:7,20) ท่านบอกเราเรื่องความรักของพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์ที่รู้จักกันมากที่สุดข้อหนึ่ง คือ ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ยอห์นย้ำเรื่องความรักนั้นใน 1 ยอห์น 4:10 “ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญา ที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา” เช่นเดียวกับที่ยอห์นรู้ว่าพระเยซูทรงรักท่าน เราก็มีความมั่นใจเช่นเดียวกันได้ว่า พระเยซูทรงรักเรา พระคัมภีร์สอนเราไว้เช่นนั้น

พระเยซูรักฉันรู้แน่

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง