พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

วันที่ 28-11-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_281117.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ผู้…สร้างพายุ…พระนามของพระองค์คือ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา – อาโมส 4:13

อ่าน: อาโมส 4:12-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 33-34; 1 เปโตร 5

วันหนึ่งฉันเพลิดเพลินอยู่ริมทะเลดูคนโต้คลื่นแบบใช้ร่มชูชีพกระดอนไปมาบนผิวน้ำตามแรงลม เมื่อมีคนหนึ่งเดินขึ้นฝั่ง ฉันเข้าไปถามว่าเล่นยากเหมือนที่เห็นไหม เขาตอบว่า “ไม่ครับ ที่จริงง่ายกว่าโต้คลื่นแบบธรรมดาอีกเพราะคุณใช้แรงของลม”

หลังจากนั้นเมื่อฉันเดินเล่นริมหาด คิดถึงลมที่ไม่เพียงดึงนักโต้คลื่นได้ แต่ยังทำให้ผมฉันปลิวมาปิดหน้า ฉันหยุดและคิดถึงความอัศจรรย์ของพระเจ้าพระผู้สร้าง ดังที่เราเห็นในพระธรรมอาโมส พระองค์ผู้ทรง “ปั้นภูเขาและสร้างพายุ” ทรงสามารถ “สร้างแสงเงินแสงทอง” (ข้อ 13)

พระเจ้าทรงย้ำเตือนถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผ่านผู้เผยพระวจนะอาโมสเมื่อทรงเรียกคนของพระองค์ให้กลับมาหาพระองค์ เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟัง พระองค์จึงจะทรงเปิดเผยพระองค์เองให้เห็น (ข้อ 13) แม้เราจะเห็นการพิพากษาของพระองค์ในพระธรรมตอนนี้ แต่เราได้เรียนรู้จากตอนอื่นๆ ในพระคัมภีร์ถึงความรักอันเสียสละที่พระองค์ประทานพระบุตรมาเพื่อช่วยเราให้รอด (ดูยอห์น 3:16)

พลังของลมในวันที่ลมพัดแรงทางตอนใต้ของอังกฤษ ทำให้ฉันคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ถ้าวันนี้คุณสัมผัสถึงสายลม ลองหยุดและใคร่ครวญถึงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของเรา

พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ด้วยความรัก สรรเสริญพระองค์!

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.