เล่นซ่อนหา

วันที่ 18-11-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_181117.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เรา ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ – 1 เปโตร 1:3

อ่าน: เอเสเคียล 8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 8-10; ฮีบรู 13

เมื่อเด็กเล็กเล่น “ซ่อนหา” พวกเขาเชื่อว่า แค่หลับตาก็ไม่มีใครมองเห็นแล้ว เพราะคิดว่าการมองไม่เห็นคนอื่น คนอื่นก็จะมองไม่เห็นเราผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าดูไร้เดียงสา แต่บางครั้งเราก็ทำเช่นนั้นกับพระเจ้าเมื่อเราอยากทำสิ่งที่เรารู้ว่าผิด เรามักจะกันพระเจ้าออกไปพร้อมกับเดินหน้าไปตามทางของตัวเอง

เอเสเคียลพบความจริงข้อนี้ในนิมิตที่พระเจ้าประทานแก่ชนอิสราเอลที่เป็นเชลยในบาบิโลน ตรัสว่า “เจ้าได้เห็นแล้วมิใช่หรือว่าพวกผู้ใหญ่ของพงศ์พันธุ์อิสราเอลกระทำ อะไรอยู่ในที่มืด ทุกคนต่างก็อยู่ในห้องรูปภาพของตน เพราะเขาทั้งหลายพูดว่า ‘พระเจ้าไม่ทอดพระเนตรเห็นเรา’ ” (อสค.8:12)

แต่พระเจ้าเห็น และนิมิตของเอเสเคียลก็พิสูจน์ว่า แม้พวกเขาจะเคยทำบาป แต่พระเจ้าประทานพระสัญญาใหม่เป็นความหวังแก่ผู้ที่กลับใจใหม่ว่า “เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า” (36:26)

สำหรับเรา พระเจ้าทรงจัดการการกบฏและความเสื่อมทรามของบาปด้วยพระเมตตากรุณาที่กางเขนโดยทรงชำระค่าปรับให้หมดสิ้น พระเจ้าไม่เพียงให้เราเริ่มต้นใหม่ผ่านทางพระคริสต์ พระองค์ยังทำงานภายในเพื่อเปลี่ยนจิตใจของเราเมื่อเราติดตามพระองค์ พระเจ้าทรงแสนดี! เมื่อเราหลงและซ่อนอยู่ในความบาป พระเจ้าทรงเข้ามาใกล้ผ่านทางพระเยซู ผู้ทรงมาเพื่อแสวงหาและช่วยให้รอด (ลก.19:10; รม.5:8)

พระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างถ้วนถี่…และรักเราอย่างท่วมท้น

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง