ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด!

วันที่ 15-11-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_151117.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ – ลูกา 11:13

อ่าน: ลูกา 11:5–13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 1-2; ฮีบรู 11:1-19

ตุลาคม 1915 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในค่ายไซทูน ศูนย์ฝึกทหารใกล้กรุงไคโร อียิปต์ ออสวอลด์ แชมเบอร์สเป็นอนุศาสกจากวายเอ็มซีเอให้กับทหารเครือจักรภพอังกฤษ เมื่อมีการประชุมนมัสการช่วงกลางคืน มีผู้ชาย 400 คนมาเต็มพื้นที่เพื่อฟังแชมเบอร์สเทศน์หัวข้อ “คำอธิษฐานที่ดีคืออะไร” ต่อมาเมื่อเขาได้พูดคุยกับผู้ชายแต่ละคนที่แสวงหาพระเจ้าท่ามกลางภาวะสงคราม ออสวอลด์มักจะพูดถึงลูกา 11:13 “เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์”

ของขวัญให้เปล่าจากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูพระบุตรก็คือ การอภัย ความหวัง และการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา “เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา” (ข้อ 10)

15 พฤศจิกายน 1917 ออสวอลด์ แชมเบอร์สเสียชีวิตกะทันหันเพราะไส้ติ่งแตก ทหารนายหนึ่งที่เขานำรับเชื่อ ให้เกียรติแก่เขาโดยซื้อป้ายข้างหลุมศพเป็นหินอ่อนสลักข้อความจากลูกา 11:13 ให้ “ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์” วันนี้พระเจ้ามอบของขวัญพิเศษให้เราเช่นกัน!

ของขวัญของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรามีพร้อมให้เราแต่ละคนในวันนี้

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.