เราอธิษฐาน, เวลาของพระเจ้า

วันที่ 6-11-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 8 ความคิดเห็น »

ODB_061117.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา – เอเฟซัส 3:20

อ่าน: ลูกา 1:5–17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 37-39; ฮีบรู 3

บางครั้งพระเจ้าทรงใช้เวลาในการตอบคำอธิษฐานของเรา ซึ่งไม่ง่ายที่เราจะเข้าใจเสมอไป

ทูตสวรรค์กาเบรียลมาปรากฏแก่ปุโรหิตเศคาริยาห์ที่ข้างแท่นบูชาในพระวิหารที่เยรูซาเล็ม และบอกว่า “เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์น” (ลก.1:13)

เศคาริยาห์คงจะเคยอธิษฐานขอลูกกับพระเจ้าเมื่อหลายปีก่อน ท่านจึงไม่อยากเชื่อคำของทูตสวรรค์ เพราะเอลีซาเบธอายุมากเกินกว่าจะให้กำเนิดบุตรได้แล้ว แต่พระเจ้าก็ยังตอบคำอธิษฐานของท่าน

พระเจ้าทรงมีความจำสมบูรณ์แบบ ทรงจำทุกคำอธิษฐานของเราได้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคน พระองค์ไม่เคยลืม และอาจทรงตอบสนองช้านานหลังจากที่เราขอในตอนแรก บางครั้งทรงตอบว่า “ไม่” หรือ “รอก่อน” แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ทรงตอบเราด้วยความรัก หนทางของพระเจ้าเหนือกว่าทางของเรา แต่เราวางใจได้ว่าคำตอบของพระองค์นั้นดี

เศคาริยาห์ได้เรียนรู้เรื่องนี้ ท่านอธิษฐานขอบุตรชาย แต่พระเจ้าประทานให้มากกว่านั้น ยอห์นบุตรชายของท่านจะเติบโตเป็นผู้เผยพระวจนะที่ประกาศการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์

ประสบการณ์ของเศคาริยาห์แสดงให้เห็นความจริงสำคัญที่ควรเป็นที่หนุนใจเราเมื่อเราอธิษฐาน นั่นคือ เวลาของพระเจ้าไม่ได้เป็นไปตามเวลาของเรา แต่คุ้มค่าที่จะรอเสมอ

เมื่อเราไม่เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้ากระทำกิจอยู่ เราก็ยังไว้วางใจในพระทัยของพระองค์ได้

Tags:

8 Responses

  1. เอเมนค่ะ ขอพระเกียรติมีแด่องค์ผู้สูงสุดสืบๆ ไปเป็นนิตย์

  2. Mint Charoenlerttavee Chongkey Sarutigriangrai

  3. เอเมนค่ะ เคยมีประสบการณ์ค่ะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง