ผู้เลี้ยงที่ดี

วันที่ 12-10-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 7 ความคิดเห็น »

ODB_121017.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรวง – อิสยาห์ 40:11

อ่าน: อิสยาห์ 40:6-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 39-40; โคโลสี 4

ฉันนั่งคอยอย่างวุ่นวายใจอยู่กับสามีในห้องของโรงพยาบาล ลูกชายเรากำลังผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ ฉันรู้สึกมวนท้องเพราะคิดมากและกังวล ฉันพยายามอธิษฐานขอพระเจ้าประทานสันติสุข ขณะที่เปิดพระคัมภีร์ ฉันคิดถึงอิสยาห์ 40 จึงเปิดไปที่ข้อความอันคุ้นเคยหวังว่าจะได้ความคิดอะไรใหม่ๆ

ขณะที่อ่าน ฉันพยายามหายใจให้ทั่วท้องเพราะข้อความจากหลายปีก่อนได้เตือนฉันว่าพระเจ้าทรง “เลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะ” เมื่อทรง “รวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรวง” (ข้อ 11) ทันใดนั้นเองความกังวลก็หายไปและฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงโอบอุ้มเราอยู่ ทรงนำและดูแลเรา และนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันหายใจเบาๆ รู้สึกได้ถึงสันติสุขของพระเจ้าที่ล้อมรอบฉันทั้งในระหว่างการผ่าตัดและภายหลังการผ่าตัด (ที่ผ่านไปอย่างเรียบร้อย)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับประชากรของพระองค์ผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า พระองค์จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดี นำพวกเขาในการดำเนินชีวิต และประทานการปลอบประโลมใจ เราเองก็รู้จักกับการทรงดูแลอย่างอ่อนโยนของพระองค์ได้เมื่อเราบอกพระองค์ถึงความกังวลของเรา และแสวงหาความรักและสันติสุขของพระองค์ เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงประเสริฐ ทรงกอดเราไว้ใกล้พระทัยของพระองค์ และอุ้มเราไว้ในพระกรนิรันดร์ของพระองค์

ผู้เลี้ยงที่ดีดูแลแกะของตน

Tags:

7 Responses

  1. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูของพระเจ้าครับ

  2. เอเมน ขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า

  3. พระองค์เป็นพระผู้เป็นที่สำหรับเราค่ะ!! อาเมน !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง