ถ้าตอนนั้นฉันรู้…

วันที่ 6-10-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_061017.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

(พระเจ้า) ผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ – 1 เปโตร 1:3

อ่าน: 1 เปโตร 1:3-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 26-27; ฟีลิปปี 2

ในระหว่างทางไปทำงาน ฉันฟังเพลง “ถึงฉันเมื่อวันวาน” เนื้อเพลงถามว่า ถ้าคุณย้อนเวลาได้ คุณรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว คุณจะบอกตัวเองในวันวานว่าอย่างไร ขณะที่ฟัง ฉันคิดว่าจะเตือนและให้ความรู้กับตัวฉันในอดีตซึ่งยังไม่ฉลาดนัก คนเราจะมีบางขณะที่คิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว และหากย้อนเวลากลับไปได้ เราจะทำสิ่งนั้นๆ แตกต่างไปอย่างไร

แต่บทเพลงนั้นบรรยายว่า แม้อดีตจะเต็มไปด้วยความเศร้าเสียใจ แต่ประสบการณ์เหล่านั้นหล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ เราไม่อาจย้อนกลับไปหรือเปลี่ยนแปลงผลของการตัดสินใจหรือความผิดบาปที่เราเคยทำได้ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องแบกภาระหนักและความผิดพลาดในอดีตไว้เอง เพราะพระเยซูทรงทำสิ่งนั้นแทนเรา “ผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์” (1 ปต.1:3)

หากเรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและเสียใจที่ทำบาป พระองค์จะทรงให้อภัย ในวันนั้น เราจะถูกสร้างใหม่และเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณ (2 คร.5:17) ไม่สำคัญว่าเราได้ทำ (หรือไม่ได้ทำ) อะไร เพราะเราได้รับการอภัยเนื่องจากสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำแล้ว เราจึงก้าวต่อไปข้างหน้าได้ แล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุด และคาดหวังที่จะอยู่กับพระองค์ในอนาคต ในพระเยซูคริสต์ เราเป็นไท

จงละภาระหนักของท่านไว้กับพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง