คู่อธิษฐานที่สมบูรณ์แบบ

วันที่ 2-10-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 5 ความคิดเห็น »

ODB_021017.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

(พระเยซู) ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย – โรม 8:34

อ่าน: โรม 8:31-34

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 14-16; เอเฟซัส 5:1-16

มีไม่กี่เสียงที่ไพเราะเท่ากับเสียงคนที่รักคุณอธิษฐานเผื่อคุณ เมื่อได้ยินเพื่อนอธิษฐานเผื่อคุณอย่างห่วงใยและด้วยความเข้าใจที่พระเจ้าประทานให้ นั่นก็เหมือนสวรรค์ได้ลงมาอยู่บนโลก

และดีเพียงไรที่ได้รู้ว่า เพราะพระเมตตาที่พระเจ้ามีต่อเรา คำอธิษฐานของเราจึงไปถึงสวรรค์ได้เช่นกัน บางครั้งเมื่ออธิษฐาน เราอาจติดขัดเรื่องคำพูดและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ แต่พระเยซูทรงสอนสาวกว่า เรา “ควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจ” (ลก.18:1) พระคำพระเจ้าบอกเราว่าเหตุผลข้อหนึ่งที่เราทำเช่นนี้ได้ก็เพราะพระเยซูเอง “ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย” (รม.8:34)

เราไม่เคยอธิษฐานโดยลำพัง เพราะพระเยซูทรงอธิษฐานด้วยกันกับเรา ทรงสดับฟังเมื่อเราอธิษฐาน และทูลพระบิดาเพื่อเรา เราไม่ต้องกังวลเรื่องถ้อยคำสละสลวย เพราะไม่มีใครจะเข้าใจเราเหมือนพระเยซู พระองค์ทรงช่วยเราในทุกทาง ทูลเรื่องความขัดสนของเราต่อพระเจ้า พระองค์ทรงทราบเมื่อเราทูลขอสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเอง และทรงตอบคำร้องทูลของเราด้วยพระปัญญาและความรักอันสมบูรณ์

พระเยซูทรงเป็นคู่อธิษฐานที่สมบูรณ์แบบ เป็นสหายที่วิงวอนเพื่อเราด้วยพระเมตตาอันสุดจะพรรณนา คำอธิษฐานของพระองค์เพื่อเราไพเราะเกินบรรยายและเป็นกำลังใจให้เราอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณเสมอ

ไม่มีสิทธิพิเศษใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้อธิษฐานกับพระเยซู

Tags:

5 Responses

  1. ขอให้ทุกคำอธิษฐานเผื่อ พี่น้องของเรา คนที่เรารักและห่วงใย ให้ทุกมือและทุกใจที่รวมพลังกันนั้น เป็นเครื่องเผาบูชาที่พอพระทัยพระเจ้าและขอพระองค์ทรงฟังทุกคำอธิษฐานวิงวอนของเราทุกคน นะคะ อาเมน

  2. ขออนุญาตแชร์นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง