หากหยุดทำบาปไม่ได้ : เราควรทำอย่างไร

วันที่ 18-9-2017 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


ผู้เขียน : James Bunyan
ผู้แปล : ลูกหยี
ผู้เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

ผมเพิ่งเข้าร่วมสควอชคลับได้ไม่นาน ก่อนที่จะรู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด

เหตุผลข้อแรกคือ ค่าสมัครสมาชิก, ค่าสนาม, ค่ารองเท้าใหม่, ราคาของไม้สควอชและลูกสควอชมีราคาที่ค่อนข้างสูง

เหตุผลข้อที่สองคือ การเล่นทุกครั้งต้องมีการสูญเสียเหงื่ออย่างมาก ซึ่งมันไม่ดีแน่ที่จะต้องเสียเหงื่อมากขนาดนั้น

เหตุผลข้อที่สามคือ มันแย่มากเลยที่ต้องเล่นแพ้สุภาพสตรีที่มีหลานวัยเท่าผม ผมทุ่มเทอย่างมากสำหรับเกมส์นี้ และผมต้องหยุดงานสองวันเนื่องจากอาการเจ็บหลังแต่สำหรับคุณยายแล้วยังไม่ทันเสียเหงื่อเลยด้วยซ้ำ
ผมจึงเริ่มตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าสควอชเหมาะกับผมหรือเปล่า

มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นคือไม่ใช่ผมไม่เข้าใจทฤษฏีของการเล่นแต่ผมไม่สามารถแสดงออกมาในภาคปฏิบัติได้เท่านั้น บ่อยครั้งที่ผมวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะเล่นอย่างไร แต่เมื่อผมลงมือเล่นกลับกลายเป็นทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ได้วางแผนไว้อย่างสิ้นเชิง ผมรู้ว่าผมควรจะยืนหันไปด้านไหนตามทฤษฎีที่ผมได้เรียนมา แต่ในทางปฏิบัติผมกลับหันไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

ผมเข้าใจทฤษฎีแต่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้

คุณเคยรู้สึกว่าความเชื่อของคุณก็เป็นแบบนี้บ้างหรือไม่? เหมือนกับว่าคุณรู้ทฤษฏีเป็นอย่างดี แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ คุณรู้ว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนเกี่ยวกับการตายต่อความบาป แต่ในบางครั้งคุณกลับทำในสิ่งที่คุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องและสนุกกับมัน ทุกครั้งที่คุณทำคุณรู้ว่าทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย แต่คุณไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้

แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้อย่างไรกัน

สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย อัครฑูตเปาโลก็ได้เผชิญสิ่งเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน ท่านได้เขียนอธิบายไว้ในหนังสือ

โรม 7:18-19. “ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า คือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ เเต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้หาได้กระทำไม่ ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำ ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำ แต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำ ข้าพเจ้า ยังทำอยู่”
คำตอบของท่านคืออะไร คำตอบที่เราได้รับจากหนังสือโรมนั้นไม่ได้ทำให้เราประหลาดใจเลย
“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้า แต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห้งบาป” โรม 7:25

สิ่งนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัด แต่คำถามมีอยู่ว่า”พระเยซูจะช่วยเราให้หยุดทำบาปได้อย่างไร? คำตอบส่วนแรกนั้นอยู่ในหนังสือโรม, พอลได้อธิบายว่า พระเยซูได้ทำให้เราเรียบร้อยแล้ว คือการที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราและได้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาอีกครั้ง สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำนี้ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของเราอย่างสิ้นเชิง นั่นก็เพราะว่าพระองค์ทรงได้รับความบาปแทนเราแล้ว และได้ทำลายความบาปเหล่านั้นไปแล้วเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น และทรงประทานตัวตนของพระองค์ที่สมบูรณ์แบบให้กับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ ซึ่งทำให้คนเหล่านั้นบริสุปราศจากตำหนิ

ดูเหมือนว่าพระองค์ทรงสลับเสื้อขาวบริสุทธิ์กับเสื้อสกปรกเปรอะเปื้อนของเรา และได้ทำลายเสื้อนั้นไปกับพระองค์บนไม้กางเขนก่อนที่จะทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นใหม่ พอลได้อธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า ในตอนนี้พระเยซูทรงเป็นเจ้าชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเพราะพระองค์ทรงชำระทุกคนให้พ้นจากบาปและปราศจากตำหนิ เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้เชื่อจะรู้สึกถึงตัวเองอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้

ตอนนี้ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อแล้วละก็ คุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างจากก่อนหน้านี้มากนัก คุณอาจจะยังคงทำบาปต่อไป คุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ แต่เพราะพระเยซูคริสต์ได้ตายบนไม้กางเขนและทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นใหม่เพื่อคุณ ตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงของคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้คุณปราศจากบาปแล้ว
นี่คือเหตุผลว่าทำไมพอลถึงเริ่มต้นบทใหม่ของโรม 8:1-2 ว่า “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญานแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย”

และอย่าลืมว่าการสิ้นพระชมน์บนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นใหม่นั้นส่งผลต่อชีวิตเราอย่างมากมาย เพราะว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เมื่อพระองค์ทรงบอกว่าตอนนี้คุณปราศจากบาปแล้ว คุณก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

สิ่งนี้ทำให้คุณขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์หรือเปล่า?

ทำไมพระเจ้าทรงสอนเราเรื่องนี้ซำ้แล้วซ้ำอีกในพระคัมภีร์? ก็เพราะว่าเราเป็นคนที่มีความจำสั้นมาก การสอนเราซ้ำไปซ้ำมาในเรื่องการที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้เราหมดแล้ว โดยการตายบนไม้กางเขนและการทรงฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์นั้นจะทำให้เราเริ่มที่จะเข้าใจว่าความบาปไมีสามารถดึงรั้งชีวิตของเราไว้ได้อีกต่อไป

รวมทั้งการรู้เช่นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการที่เราอยากจะทำในอนาคตด้วย เพราะเรารู้ถึงความแสนดีของพระคริสต์แล้วทำให้นิสัยความบาปเดิมๆของเราเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำอีกต่อไป และยิ่งเรารู้ถึงความดีเลิศของพระองค์มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เรารู้ถึงความจริงซึ่งจะค่อยๆช่วยเราให้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำ

ดังนั้น ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณทราบหลักการทั้งหมดดีแต่ไม่สามารถที่จะหยุดทำบาปได้ อย่าหมดหวัง แต่อย่าตื่นเต้นสนุกสนานไปกับความบาปนั้นหรือพยายามลงโทษตัวเอง คำตอบก็คือให้เรามีมุมมองที่กว้างที่มองเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงทำสำเร็จหมดแล้วเพื่อคุณ ยิ่งคุณมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งรู้ว่า”การเป็นคนบาปนั้นไม่ใช่ตัวตนของคุณอีกต่อไป

มีบางสิ่งที่ผมอยากบอกเพิ่มเติมว่า การเดินติดตามพระเยซูคริสต์นั้นคุณต้องเผชิญความเหนื่อยยากอย่างแน่นอน

ผมจะเล่าเรื่องการเล่นสควอชของผมต่อ ผมเล่นสควอชอยู่เพียงสองถึงสามเดือนเท่านั้น และด้วยความพยายามทั้งหมดที่ผมทุ่มเทลงไปกับการฝึกซ้อม ผมเล่นดีขึ้นเล็กน้อย ครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นกับคุณยายคนเดิมคนนั้น ผมเล่นได้นานถึง15นาทีก่อนที่ผมจะแพ้คุณยาย ถ้าผมต้องการที่จะเล่นให้ดีขึ้นผมควรจะคาดหวังที่จะต้องเผชิญความเหนื่อยยากกับมัน

ทำไมเราถึงคาดหวังว่าการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในตัวตนใหม่แบบผู้เชื่อนั้นแตกต่างไปจากเรื่องนี้?

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการมาเป็นผู้เชื่อในหลายแนวทางด้วยกัน: การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ, การเป็นขึ้นจากความตาย, การเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่, การละทิ้งอาณาจักรแห่งความมืดและเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างของพระเจ้า มีสิ่งเดียวในทั้งหมดนี้ที่เหมือนกันก็คือมันดูยากเหมือนกันหมดเลย
การดิ้นรนต่อสู้กับความบาปนั้นแน่นอนว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้ คุณคาดหวังหรือว่าคุณจะสามารถหยุดมันได้อย่างทันทีทันใด

จงต่อสู้กับมันอย่างไม่ลดละ จงเผชิญหน้ากับมัน ในตลอดเวลาที่คุณเผชิญอยู่นั้นให้คุณรู้ว่า พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงคุณเรียบร้อยแล้วจากภายในสู่ภายนอก

“แต่ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” โรม 8:37

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง