ความเชื่อสดใหม่

วันที่ 29-9-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_290917.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อ – ฮีบรู 10:23

อ่าน: ยอห์น 20:24-29

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 7-8; เอเฟซัส 2

เมื่อลูกชายของเราต่อสู้กับการเสพติดเฮโรอีน ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ วันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ประสบการณ์นี้เพื่อหนุนใจครอบครัวอื่นที่ต้องเผชิญกับการต่อสู้แบบเดียวกัน พระเจ้าทรงมีวิธีที่จะให้สิ่งดีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งไม่ง่ายที่จะมองเห็นในขณะที่คุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้น

อัครทูตโธมัสก็ไม่คาดคิดว่าพระเจ้าจะทำให้เกิดผลดีจากเรื่องที่ท้าทายความเชื่อครั้งใหญ่ที่สุดของท่าน เมื่อพระเยซูถูกตรึงกางเขนพระองค์เสด็จมาหาหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์ โธมัสไม่ได้อยู่กับสาวกคนอื่นๆ ท่านยืนยันด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น…ข้าจะไม่เชื่อเลย” (ยน.20:25) ต่อมาเมื่อพระเยซูทรงปรากฏกับสาวกทั้งหมดอีกครั้ง พระวิญญาณดลใจให้ท่านกล่าวประโยคที่สำแดงความเชื่อเพราะท่านไม่สงสัยอีกต่อไปว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์” (ข้อ 28) ท่านเข้าใจความจริงแล้วว่า แท้จริงพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ ถือเป็นการประกาศความเชื่ออย่างกล้าหาญ ซึ่งหนุนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เชื่อในศตวรรษต่อๆ มา

พระเจ้าบันดาลให้เกิดความเชื่อที่สดใหม่ขึ้นในใจเราได้แม้ในเวลาที่เราคาดไม่ถึง เราหวังใจในความสัตย์ซื่อของพระองค์ได้เสมอ ไม่มีสิ่งใดที่ยากสำหรับพระองค์!

พระเจ้าทรงเปลี่ยนความสงสัยให้เป็นถ้อยคำสำแดงความเชื่อที่กล้าหาญได้

Tags:

3 Responses

  1. เอเมน ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.