เริ่มก้าวแรก

วันที่ 12-9-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_120917.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศ – 2 โครินธ์ 5:19

อ่าน: 2 โครินธ์ 5:11-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 13-15; 2 โครินธ์ 5

ธัม ดาชู รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรบางอย่าง เขาจึงเริ่มไปโบสถ์ที่ลูกสาวไปนมัสการ แต่พ่อลูกไม่เคยไปด้วยกัน สมัยก่อนเขาเคยดุด่าลูก ทำให้ทั้งสองห่างเหินกัน ด้วยเหตุนี้ธัมจึงแอบเข้าไปตอนเริ่มร้องเพลงแล้ว และรีบจากมาทันทีที่การนมัสการสิ้นสุด

สมาชิกในโบสถ์เล่าพระกิตติคุณให้เขาฟัง แต่ธัมปฏิเสธอย่างสุภาพเสมอเมื่อถูกเชิญชวนให้รับเชื่อ กระนั้นเขาก็ยังคงไปคริสตจักร

วันหนึ่งธัมป่วยหนัก ลูกสาวรวบรวมความกล้าเขียนจดหมายถึงเขา เธอเล่าว่าพระคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธออย่างไร และเธออยากคืนดีกับพ่อ คืนนั้นธัมรับเชื่อและครอบครัวได้กลับมาคืนดีกัน ไม่กี่วันต่อมา ธัมเสียชีวิตและได้ไปอยู่กับพระเยซู มีสันติสุขกับพระเจ้าและคนที่เขารัก

อัครทูตเปาโลเขียนว่า เราต้อง “ชักชวนคนทั้งหลาย” ในเรื่องความรักและการให้อภัยของพระเจ้า (2 คร.5:11) ท่านกล่าวว่า “ความรักของพระคริสต์ผลักดันเรา” ให้ทำพันธกิจแห่งการคืนดีของพระองค์ (ข้อ 14 อมตธรรม)

การยอมให้อภัยของเราอาจช่วยให้ผู้อื่นรับรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราคืนดีกับพระองค์ (ข้อ 19) วันนี้คุณจะพึ่งพากำลังของพระเจ้า เพิื่อสำแดงความรักของพระองค์ให้พวกเขาเห็นหรือไม่

การแสวงหาการคืนดีกับผู้อื่น ทำให้พวกเขาเห็นพระทัยพระเจ้า

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง