การนมัสการอันล้ำค่า

วันที่ 3-9-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_030917.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด – มาระโก 12:44

อ่าน: มาระโก 12:38-44

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 140-142; 1 โครินธ์ 14:1-20

ฉันนมัสการและรับใช้พระเจ้าด้วยการเขียน โดยเฉพาะเมื่อปัญหาสุขภาพทำให้ฉันเคลื่อนไหวได้จำกัด ดังนั้นเมื่อมีใครบอกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ฉันเขียน ฉันจึงหมดกำลังใจ และสงสัยว่าของถวายเล็กน้อยของฉันมีความหมายต่อพระเจ้าหรือไม่

พระเจ้าทรงย้ำผ่านการอธิษฐาน การศึกษาพระคัมภีร์ และคำหนุนใจจากสามี ครอบครัวและเพื่อนๆ ว่า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ระบุได้ว่าเรานมัสการด้วยท่าทีอย่างไรและของถวายของเรามีค่าหรือไม่ ไม่ใช่ความเห็นจากคนอื่น ฉันจึงทูลขอพระองค์ผู้ประทานทุกสิ่ง ให้ช่วยฉันพัฒนาทักษะและมีโอกาสแบ่งปันสิ่งที่ได้ทรงมอบไว้ให้กับฉัน

พระเยซูทรงโต้แย้งเรื่องมาตรฐานการถวายของเรา (มก.12:41-44) ขณะที่คนมั่งมีใส่เงินจำนวนมากในตู้เก็บเงินถวาย หญิงม่ายยากจนคนหนึ่งใส่เงิน “มีค่าประมาณสลึงหนึ่ง” (ข้อ 42) พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่เธอถวายมีค่ากว่าใคร (ข้อ 43) แม้สิ่งนั้นจะดูไม่มีค่าสำหรับคนอื่นก็ตาม (ข้อ 44)

แม้เรื่องของหญิงม่ายจะเน้นที่การถวายทรัพย์ แต่ทุกการถวายแสดงถึงการนมัสการและเชื่อฟังด้วยความรัก เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการเต็มใจมีใจกว้างขวางและเสียสละให้สิ่งที่พระองค์ทรงให้เรามาแล้ว เมื่อเราถวายเวลา ความสามารถหรือสิ่งของที่ดีที่สุดให้พระเจ้าด้วยความรัก เราก็ได้มอบถวายการนมัสการอันล้ำค่าแด่พระองค์

การมอบถวายอย่างเสียสละด้วยใจที่ขับเคลื่อนด้วยความรักคือการนมัสการอันล้ำค่า

Tags:

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.