ผลอันล้นเหลือ

วันที่ 29-8-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_290817.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ – ยอห์น 15:16

อ่าน: กาลาเทีย 5:16-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 126-128; 1 โครินธ์ 10:19-33

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ผมรู้สึกชื่นชมผลไม้ที่งอกงามอยู่ในสวนของเพื่อนบ้าน ต้นองุ่นที่พวกเขาปลูกออกผลองุ่นพวงใหญ่ ผลพลัมสีม่วงเกาะเต็มกิ่งก้านของต้นพลัมและส้มผลใหญ่ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

แม้เราจะไม่ได้ขุดดิน เพาะเมล็ด รดน้ำหรือกำจัดวัชพืช สามีภรรยาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านยังแบ่งผลที่ได้ให้กับเรา พวกเขาดูแลรักษามันและให้เราได้มีความสุขกับผลที่เก็บเกี่ยวมา

ผลจากต้นไม้ของเพื่อนบ้านทำให้ผมนึกถึงผลซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวผมและคนที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิต นั่นคือผลของพระวิญญาณ

สาวกของพระคริสต์ได้รับสิทธิพิเศษให้ดำเนินชีวิตพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท.5:16-21) เมื่อความจริงของพระเจ้างอกงามในใจเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราสามารถสำแดง “ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน” (ข้อ 22-23)

ทันทีที่เรามอบชีวิตให้กับพระเยซู เราก็ไม่ต้องถูกควบคุมโดยวิสัยของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไป (ข้อ 24) เมื่อเวลาผ่านไป พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และการกระทำของเรา เมื่อเราเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เราสามารถมีความสุขมากขึ้นจากการรักเพื่อนบ้านโดยการแบ่งปันผลอันอุดมของพระองค์

ผลของพระวิญญาณจะเปลี่ยนแปลงเรา เพื่อเราจะสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนรอบข้าง

Tags:

3 Responses

  1. ขอบคุณพระเจ้า และสรรเสริญพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.