คุณคือต้นฉบับ

วันที่ 18-8-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 5 ความคิดเห็น »

ODB_180817.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์ – สดุดี 100:3

อ่าน: สดุดี 100

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 100-102; 1 โครินธ์ 1

เราแต่ละคนเป็นต้นฉบับจากฝีพระหัตถ์พระเจ้า ไม่มีชายหญิงคนใดที่สร้างตัวเองขึ้นมา ไม่มีพรสวรรค์ ความชำนาญ หรือความเฉลียวฉลาดที่มนุษย์สร้างขึ้นเองได้ พระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนโดยพระองค์เอง พระองค์ทรงคิดคำนึงและสร้างเราจากความรักล้ำลึกของพระองค์

พระเจ้าทรงสร้างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ แต่ยังคงสร้างคุณไม่เสร็จและคุณกำลังถูกสร้าง จุดประสงค์เดียวของพระเจ้าคือ ให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ “พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ฟป.1:6) พระเจ้ากำลังทำให้เรากล้าหาญ เข้มแข็ง บริสุทธิ์ มีสันติสุข เปี่ยมด้วยรัก และไม่เห็นแก่ตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่คุณอาจจะอยากมีมาโดยตลอด

“เพราะพระเจ้าประเสริฐ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ และความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์” (สดด.100:5) พระเจ้าทรงรักคุณเสมอ และจะทรงสัตย์ซื่อต่อคุณไปจนวันสุดท้าย

คุณได้รับความรักนิรันดร์ และพระเจ้าไม่มีวันหมดหวังในตัวคุณ ดังนั้นจงชื่นชมยินดีและ “เข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง” (ข้อ 2)

หากคุณไม่ถนัดร้องเพลง จงเปล่งเสียงถวายพระองค์ก็เพียงพอ “จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า” (ข้อ 1)

การเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อถูกบ่มเพาะ

Tags:

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง