คำสารภาพของอาจารย์

วันที่ 2-8-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_020817.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย – 1 ยอห์น 3:16

อ่าน: 1 ยอห์น 3:11-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 60-62; โรม 5

เดวิด ฟอสเตอร์ วอลเลซ อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเขียนที่มีชื่อเสียงค้นหาวิธีช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้นักศึกษาที่มีทักษะการเขียนที่ต่ำ ทำให้เขาเริ่มถามตัวเองว่าทำไมนักศึกษาจะต้องรับฟังคนที่ “อวดตัว ใจแคบ คิดว่าตัวเองถูก เย่อหยิ่ง” อย่างเขาด้วย เขารู้ตัวดีว่าเขามีปัญหาเรื่องความเย่อหยิ่ง

อาจารย์คนนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่ไม่มีทางกลายเป็นนักเรียนของเขา แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลก ทรงสำแดงให้เห็นว่าความถ่อมใจเป็นเช่นไร โดยมาทรงเป็นอย่างพวกเรา พระเยซูทรงก้าวข้ามทุกข้อจำกัด ทรงเป็นกันเองในทุกที่ที่เสด็จไปโดยทรงช่วยเหลือ สอน และทำตามน้ำพระทัยพระบิดา

แม้ขณะที่ถูกตรึง พระเยซูยังอธิษฐานทูลขอการอภัยให้กับคนที่ประหารพระองค์ (ลก.23:34) ทุกลมหายใจเข้าออกที่ทรมาน พระองค์ยังประทานชีวิตนิรันดร์แก่นักโทษที่กำลังจะตาย (ข้อ 42-43)

ทำไมพระเยซูทรงทำเช่นนั้น ทรงทำเพื่อคนอย่างเราจนลมหายใจสุดท้าย อัครทูตยอห์นชี้ให้เห็นว่าเป็นเพราะความรัก “ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง” (1 ยน.3:16)

พระเยซูสำแดงให้เราเห็นว่า ความรักของพระองค์ขจัดความเย่อหยิ่งความอวดตัว และความคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นของเราได้ และทรงใช้วิธีการที่มีพลังมากที่สุด นั่นคือ ทรงสละชีวิตของพระองค์

พระเยซูรักเราด้วยการรับใช้เรา

Tags:

One Response

  1. เอเมน
    สรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.