ทุกยุคทุกวัย

วันที่ 30-7-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_300717.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ – สดุดี 145:13

อ่าน: สดุดี 145:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 51-53; โรม 2

พ่อกับแม่แต่งงานกันในปี 1933 ผมและภรรยาเกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์ ลูกสาวของผมเกิดในยุค 70-80 เราเกิดและเติบโตกันคนละยุค เราจึงมีความคิดแตกต่างกันหลายอย่าง วัย ประสบการณ์ชีวิต และค่านิยมก็ต่างกัน แม้แต่ผู้ที่เชื่อพระเยซู แต่ไม่ว่าเราจะชอบใส่เสื้อผ้าหรือฟังเพลงต่างกัน ความผูกพันฝ่ายวิญญาณของเราก็เหนียวแน่น

สดุดี 145 เป็นบทเพลงสรรเสริญที่บอกว่าเราผูกพันกันในความเชื่อ “คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง และประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์…จะโฆษณาข่าวเลื่องลือถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์…จะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์” (ข้อ 4,7) เราทุกคนหลากหลาย แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในการยกย่องพระเจ้า “เขาทั้งหลายจะพูดถึงพระสิริแห่งราชอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์” (ข้อ 11)

ความแตกต่างและรสนิยมอาจแบ่งแยกเราออกจากกัน แต่ความเชื่อในพระเยซูจะรวมเราเข้าสู่ความไว้วางใจ การหนุนน้ำใจ และการสรรเสริญร่วมกัน ไม่ว่าเราจะมีอายุหรือทัศนคติอย่างไร เราจำเป็นต้องมีกันและกัน เราสามารถเรียนรู้และร่วมกันถวายเกียรติพระเจ้าได้ “เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์และสง่าราศีอันรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์แจ้งแก่บรรดาบุตรของมนุษย์” (ข้อ 12)

แผ่นดินของพระเจ้าคงอยู่และกระทำการในทุกชั่วอายุคน

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.