ไม่เกี่ยง

วันที่ 18-7-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_180717.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา – โรม 5:8

อ่าน: โรม 5:1–11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 20-22; กิจการ 21:1-17

คริสตจักรในเมืองของผมทำบัตรต้อนรับที่แสดงถึงความรักและพระคุณของพระเจ้าที่มีให้ทุกคน บัตรนั้นเขียนว่า “ถ้าคุณคือ…คนดี คนบาป ผู้แพ้ ผู้ชนะ” ตามด้วยคำที่ใช้เรียกคนที่มีปัญหา เช่น “คนติดเหล้า คนหน้าซื่อใจคด คนขี้โกง คนขี้กลัว คนแปลกแยก…เราขอต้อนรับคุณ” ศิษยาภิบาลบอกผมว่า “ในการนมัสการวันอาทิตย์ เราอ่านออกเสียงข้อความในบัตรนี้ด้วยกัน”

บ่อยแค่ไหนที่เรายอมรับฉายาที่มีคนตั้งให้และยอมให้คำนั้นจำกัดความตัวเรา และบ่อยแค่ไหนที่เราตั้งฉายาให้แก่ผู้อื่น แต่พระคุณของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับคำเหล่านั้น พระคุณเกิดจากความรักของพระองค์ ไม่ใช่จากความเข้าใจของมนุษย์ ไม่ว่าเราจะมองตนเองว่าเป็นคนดีเลิศหรือเลวร้าย มีความสามารถหรือสิ้นไร้ไม้ตอก เรารับชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญจากพระองค์ได้ อัครทูตเปาโลเตือนผู้ติดตามพระเยซูในกรุงโรมว่า “ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม” (รม.5:6)

พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังของเราเอง แต่ทรงเชิญให้เราเข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็น เพื่อพบความหวัง การรักษาและอิสรภาพ “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (ข้อ 8) พระเจ้าทรงพร้อมและเต็มใจต้อนรับเราไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร

การยกโทษของพระเจ้าไม่เกี่ยงว่าเราจะเป็นคนพ่ายแพ้หรือภาคภูมิ

Tags:

One Response

  1. เอเมน
    ขอพระเจ้าอวยพร
    ขอบคุณคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.