เข้าใกล้พระเจ้า

วันที่ 12-7-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 13 ความคิดเห็น »

ODB_120717.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ส่วนข้าพระองค์ ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดี ข้าพระองค์ได้ให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ – สดุดี 73:28

อ่าน: ฮีบรู 4:14–16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 4-6; กิจการ 17:16-34

หญิงคนหนึ่งตั้งใจจะอธิษฐาน จึงหยิบเก้าอี้มาวางตรงหน้าและคุกเข่าลง เธออธิษฐานด้วยน้ำตาว่า “พระบิดาที่รักของข้าพระองค์ ขอทรงประทับนั่งตรงนี้ เรามีเรื่องต้องคุยกัน!” หญิงคนนั้นมองตรงไปที่เก้าอี้ที่ว่างเปล่าและอธิษฐานต่อ สิ่งที่เธอทำแสดงให้เห็นความมั่นใจในการเข้าหาพระเจ้า ด้วยการจินตนาการว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่บนเก้าอี้ต่อหน้าเธอ และเชื่อว่าพระองค์กำลังฟังคำร้องทูลของเธออยู่

เวลาที่เราปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ พระเจ้าเสด็จมาใกล้เรามีส่วนร่วมกับเรา เมื่อเราเข้าใกล้พระองค์ (ยก.4:8) พระองค์ทรงให้ความมั่นใจว่า “เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป” พระบิดาในสวรรค์ทรงรอคอยให้เราเข้าหาพระองค์เสมอ และทรงพร้อมที่จะฟังเรา

มีช่วงเวลาที่การอธิษฐานดูเป็นเรื่องยากลำบากเพราะเราเหนื่อย ง่วง เจ็บป่วย และอ่อนแอ แต่พระเยซูทรงเห็นอกเห็นใจเราเมื่อเราอ่อนแอหรือเผชิญกับการทดลอง (ฮบ.4:15) เมื่อนั้นเราจึง “มีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” (ข้อ 16)

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกที่ทรงพร้อมทุกเวลา ทรงรับฟังเสมอ

Tags:

13 Responses

  1. ขอทรงช่วยหนุนและนำในทางมรรคา ขอบพระคุณพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ ฮาเลลูยา

  2. เอเมน ฮาเลูยา พระเจ้ายิ่งใหญ่

  3. พระเจ้า​ยิ่ง​ใหญ่… เอเมนค่ะ

  4. เวลาเข้าใกล้พระเจ้า คือเวลาที่เราแสวงหาคนที่เข้าใจเรา คนที่เราสามารถมอบไว้วางใจทุกอย่างได้ คนที่รักและห่วงใย มีความปรารถนาดีต่อเรามากที่สุด ขอให้เราทั้งหลายมีใจกล้า เข้ามาใกล้พระเจ้า ผู้ที่เราไว้วางใจมากที่สุด และให้พระองค์ดูแลทุกส่วนในชีวิตของเรานะคะ อาเมน

  5. เวลาเข้าใกล้พระเจ้า คือเวลาที่เราแสวงหาคนที่เข้าใจเรา คนที่เราสามารถมอบไว้วางใจทุกอย่างได้ คนที่รักและห่วงใย มีความปรารถนาดีต่อเรามากที่สุด ขอให้เราทั้งหลายมีใจกล้า เข้ามาใกล้พระเจ้า ผู้ที่เราไว้วางใจมากที่สุด และให้พระองค์ดูแลทุกส่วนในชีวิตของเรานะคะ อาเมน

  6. เอเมน ขอบคุนพระเจ้า ที่ทรงรอคอยและเสริมกำลังเราเสมอมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง