พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานด้วยมันฝรั่ง 2 หัว

วันที่ 2-6-2017 • บทความ • mnsc • 3 ความคิดเห็น »


ผู้เขียน : Diana Yemima, Indonesia
ผู้แปล-เรียบเรียง : ทิพย์สุพร ชาน

ที่มาเป็นภาษาอังกฤษ

การตอบคำอธิษฐานของพระเจ้านั้นอาจจะมาจากสิ่งเล็กน้อย สำหรับฉันแล้วพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของฉันด้วยมันฝรั่ง 2 หัว

ฉันมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ด้วยเงินเดือนพนักงานธุรการของพ่อฉันไม่สามารถจุนเจือครอบครัวได้เพียงพอ เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของครอบครัวแล้วเงินเดือนของพ่อก็แทบจะไม่เหลือเลย แม่ของฉันจึงต้องมาหารายได้ด้วยการขาย “ขนมโดนัท” ซึ่งทำจากมันฝรั่ง และมันฝรั่งก็สามารถหาได้ตามละแวกบ้านของเรา

เพราะว่าสุขภาพร่างกายของแม่ไม่ค่อยแข็งแรงจึงไม่สามารถที่จะขายขนมได้ทุกวัน ดังนั้นแม่จึงขายขนมเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ แม่จะขายขนมโดนัทตามข้างทาง แล้ววันถัดไปแม่จะทำงานบ้านจากนั้นก็จะไปจ่ายตลาดเพื่อเตรียมทำขนมโดนัทเพื่อขายในวันรุ่งขึ้น ขายขนมโดนัท 3 วันต่อสัปดาห์ แม่บอกว่ามันเป็น “กลยุทธ์” ในการขายของแม่ที่จะทำให้ความต้องการของคนซื้อเพิ่มขึ้น

พระเจ้าทรงอวยพรธุรกิจขนมโดนัทของแม่ ทำให้มีลูกค้ามาซื้อมากมาย ลูกค้าบางคนซื้อขนมโดนัทมากกว่า 5 ชิ้นต่อครั้ง ขนมโดนัทของแม่ขายดีมากและขายหมดทุกวัน รายรับจากการขายขนมโดนัทสามารถจุนเจือครอบครัวของเราได้อย่างเพียงพอ

มีอยู่ครั้งหนึ่ง เราไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าไฟ แม้ว่าพ่อจะใช้เงินเดือนจ่ายไปบ้างแล้วแต่เราก็ยังมีหนี้ค่าไฟหลงเหลือที่จะต้องจ่ายอีก พ่อพยายามที่จะกู้เงินแต่ไม่สำเร็จ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ฉันจึงต้องเอาเงินเก็บทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อช่วยจ่ายหนี้ในส่วนที่เหลือนั้น ทำให้ฉันนึกถึงพระวจนะคำในพระคัมภีร์ไบเบิลในตอนหนึ่งว่า “ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่า “พวกข้าพเจ้าเล่า จะต้องทำประการใด” ท่านตอบเขาว่า “อย่ากรรโชก อย่าใส่ความเพื่อเอาเงิน แต่จงพอใจในค่าจ้างของตน” (ลูกา 3:14 ) เมื่อท่านยอห์นได้ตักเตือนกับเหล่าทหารว่าให้พอใจกับค่าจ้างที่ตนได้รับ พระธรรมตอนนี้ทำให้ฉันมีกำลังใจและมั่นใจได้ว่า พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นไว้สำหรับเราทุกคนอย่างเพียงพอ

ฉันจำได้ว่า ฉันถือเงินนั้นไว้ในมือและอธิษฐานกับพระเจ้าว่า “พระบิดาเจ้าข้า! พระองค์ทรงรู้ว่าเงินนี้เป็นเงินทั้งหมดที่เรามีเหลืออยู่และกำลังจะใช้มันเพื่อจ่ายบิลค่าไฟที่ยังค้างให้หมดหนี้ ข้าพระองค์ขอฝากเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่นี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ด้วยเงินนี้ขอให้เราสามารถที่จะใช้เลี้ยงดูครอบครัวและอยู่รอดไปจนถึงสิ้นเดือนด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้า อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน!”

ด้วยเงินเก็บทั้งหมดที่ฉันมี ฉันใช้ซื้อวัตถุดิบที่จะต้องใช้เพื่อทำขนมขายให้แม่ และสามารถใช้หนี้ค่าไฟที่ค้างอยู่ได้อย่างเพียงพอ

จากนั้นเมื่อถึงวันจันทร์ เมื่อแม่จะต้องทำขนมโดนัทเพื่อที่จะขายในวันถัดไป และเงินทั้งหมดที่เรามีเหลืออยู่เอาไปใช้ใช้หนี้ค่าไฟหมดแล้ว ฉันถามแม่ว่า “เราไม่เหลือวัตถุดิบที่จะนำมาทำขนมขายเลยเหรอแม่?” แม่บอกว่า “เหลือมันฝรั่งอยู่ 2 หัว แต่เราขาดมันฝรั่งอีก 2 หัวถึงจะพอที่จะทำโดนัทได้” ตอนนั้นฉันยังไม่เชื่อที่แม่พูด เลยวิ่งเข้าไปดูในครัวว่าเราเหลือมันฝรั่งแค่ 2 หัวจริงหรือ? ปรากฎว่าเราเหลือมันฝรั่งแค่ 2 หัวจริงๆ

ฉันรู้ว่าถ้าแม่ไม่ได้ขายขนมโดนัทในวันพรุ่งนี้ ครอบครัวของเราจะต้องไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินแน่ๆ ดังนั้นฉันจึงวิ่งเข้าไปในห้องนอนของฉันเพื่ออธิษฐานกับพระเจ้าว่า “พระเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการอวยพรที่มาจากพระองค์ ที่ครอบครัวของเรามีเงินเพียงพอสำหรับจ่ายค่าไฟ และไม่ต้องไปยืมเงินจากใคร แต่พระเจ้าในเวลานี้แม่ยังขาดมันฝรั่งอีก 2 หัว เพื่อที่จะทำขนมขายในวันพรุ่งนี้ ถึงแม้ว่าเราจะต้องการเงินเพื่อที่จะซื้ออาหารมาจุนเจือครอบครัว แต่ลูกก็ขอพึ่งพาการทรงนำที่มาจากพระองค์ เพราะลูกเชื่อและวางใจว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งลูกของพระองค์ให้หิว และพระองค์จะทรงจัดเตรียมทางออกสำหรับปัญหานี้ให้กับเรา ลูกขอฝากมอบทุกอย่างไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน!”

หลังจากที่ฉันอธิษฐานเสร็จแล้ว ฉันเดินออกจากห้องและเห็นแม่มองมาที่ฉัน แม่ยิ้มอย่างมีความสุข เมื่อพ่อของฉันบังเอิญเจอมันฝรั่งอีก 2 หัวหล่นอยู่ที่ใต้บันไดบ้าน ทีแรกแม่กลัวว่ามันฝรั่งพวกนั้นจะเสียและเก่ามาเป็นอาทิตย์แล้ว แต่พอลองชิมดูปรากฎว่ายังสดอยู่และใช้ทำขนมได้

ฉันยืนน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจในการทรงจัดเตรียมของพระเจ้า ฉันรู้แน่ว่ามันฝรั่งพวกนั้นมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของฉันด้วยมันฝรั่ง 2 หัวนี้ ฉันเรียนรู้แล้วว่า ความช่วยเหลือของพระเจ้าไม่เคยมาช้าหรือเร็วก่อนกำหนด ความช่วยเหลือของพระองค์ทรงมาทันเวลาของพระองค์เสมอ

เมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทุกข์ยากลำบากและดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นจะไม่มีทางออก แต่พระเจ้าทรงมีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพระองค์เสมอ จากประสบการณ์ที่ฉันมีกับพระเจ้าในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นไว้สำหรับเราเสมอ

จากวันนั้น พระสัญญาของพระเจ้าจากพระธรรมตอนหนึ่ง ในพระธรรม ลูกา 12:22-24 ที่บอกว่า “พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่ม จงพิจารณาดูอีกา มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว และมิได้มียุ้งหรือฉาง แต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้ ท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกมากทีเดียว” ได้ให้ความมั่นใจกับฉันเป็นอย่างมาก ว่าพระเจ้าพระทรงดูแลชีวิตของเรา และพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นไว้สำหรับลูกของพระองค์ พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเราทั้งหลายว่า “จงพิจารณาดูอีกา มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว และมิได้มียุ้งหรือฉาง แต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้ ท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกมากทีเดียว”

พระเจ้าไม่เคยผิดในพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเรา แต่เราก็จำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ของเราด้วย คือ “จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย ” (1เปโตร 5:7) ไม่ว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่ขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ และพระองค์จะทรงอุ้มชูเราทั้งหลายไว้เมื่อเราอ่อนแรง มันหมายถึงว่าเราเองต้องยอมรับว่าเราอ่อนแอและจะต้องถ่อมใจลงจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า เราถึงจะสัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเรา

ไม่ว่าปัญหาของเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน อย่าให้เรายอมจำนนต่อปัญหา แต่จงยอมจำนนต่อพระเจ้า อาเมน!

Tags: , , , ,

3 Responses

 1. saipin

  อาเมน

 2. saipin

  อาเมน

  พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราค่ะ

  “ผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาห์เวห์ พระองค์สถิตอยู่กับท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่าน อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย”
  ~ เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8
  อาเมนและอาเมน

 3. saipin

  “ผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาห์เวห์ พระองค์สถิตอยู่กับท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่าน อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย”
  ~ เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง