อยู่ตรงนี้เพื่อรับใช้

วันที่ 24-6-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_240617.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แล้วก็ทรงเทน้ำลงในอ่าง และทรงเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวก – ยอห์น 13:5

อ่าน: ยอห์น 13:3-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 1-2; กิจการ 7:22-43

ถึงเวลาที่คริสตจักรของเราจะแต่งตั้งผู้นำคริสตจักรกลุ่มใหม่ เพื่อแสดงถึงบทบาทของผู้นำที่รับใช้ ผู้ปกครองคริสตจักรได้เข้าร่วมในพิธีล้างเท้า ผู้นำแต่ละคนรวมทั้งศิษยาภิบาล ได้ล้างเท้าให้กันขณะที่ที่ประชุมเฝ้าดูพวกเขา

สิ่งที่พวกเขาทำในวันนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้วางแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราตามที่มีบันทึกไว้ในยอห์น 13 ในระหว่างที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย พระเยซูทรง “ลุกขึ้นจากการรับประทานอาหาร…ทรงเทน้ำลงในอ่าง และทรงเอาน้ำล้าง ‘เท้า’ ของพวกสาวก” (ยน.13:4-5) ต่อมาพระเยซูทรงอธิบายถึงเหตุผลที่ทรงทำเช่นนั้น โดยตรัสว่า “บ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หามิได้” (ข้อ 16) พระองค์ยังตรัสอีกว่า “เราอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผู้รับใช้” (ลก.22:27)

หากพระเยซูยังทำงานที่ต่ำต้อยเช่นนี้ได้โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรี แล้วทำไมเราจะปรนนิบัติผู้อื่นโดยไม่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีไม่ได้ ทรงเป็นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมซึ่งพระองค์ได้ทรงวางไว้ให้กับเราทุกคน แท้ที่จริงพระองค์ “มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา” (มก.10:45) พระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นถึงความหมายของการเป็นผู้นำและผู้รับใช้และนั่นคือพระเยซู ผู้ปรนนิบัติ

ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เล็กน้อยเมื่อทำเพื่อพระคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง