เทเบิลร็อค

วันที่ 2-6-2017 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

ODB_020617.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น – ลูกา 6:46

อ่าน: ลูกา 6:46-49

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 17-18; ยอห์น 13:1-20

ไม้กางเขนประดับไฟขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่บนเทเบิลร็อค ที่ราบสูงที่เป็นหิน เมื่อมองลงมาจะเห็นเมืองที่ฉันอยู่ มีบ้านหลายหลังสร้างอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ไม่นานมานี้ เจ้าของถูกบังคับให้ย้ายออกเพราะอาจไม่ปลอดภัย แม้จะอยู่ใกล้ฐานหินที่มั่นคงของเทเบิลร็อค แต่บ้านเหล่านี้ก็ไม่มั่นคง มันเคลื่อนจากฐานวันละเกือบสามนิ้ว เสี่ยงต่อการรั่วของท่อน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะยิ่งทำให้ดินทรุดตัวเร็วขึ้น

พระเยซูทรงเปรียบคนที่ได้ยินและเชื่อฟังพระวจนะเหมือนคนที่สร้างบ้านบนศิลา (ลก.6:47-48) บ้านเหล่านี้รอดจากพายุ ในทางตรงกันข้าม พระองค์ตรัสว่าบ้านที่สร้างโดยไม่มีฐานที่มั่นคง เช่นเดียวกับคนที่ละเลยคำสอนของพระองค์ ซึ่งไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำเชี่ยวได้

หลายครั้ง ฉันตกอยู่ในการทดลองให้เพิกเฉยกับจิตสำนึกของตัวเองที่รู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องมากกว่าที่ฉันได้ทำ โดยคิดว่าทำแค่นั้นก็“ใกล้เคียงแล้ว” แต่บ้านที่เชิงเขาซึ่งไม่มั่นคงทำให้ฉันเห็นภาพว่า ไม่มีคำว่า “ใกล้เคียง” สำหรับการเชื่อฟังพระองค์ การจะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่สร้างบ้านบนฐานที่มั่นคงและทนทานต่อพายุแห่งชีวิตที่มักถาโถมใส่เรา เราต้องเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าทุกประการ

พระวจนะพระเจ้าคือรากฐานเดียวในชีวิตที่มั่นคง

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง