ทุกสิ่งที่จำเป็น

วันที่ 1-6-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_010617.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ – 2 เปโตร 1:3

อ่าน: 2 เปโตร 1:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 15-16; ยอห์น 12:27-50

ผมมักรู้สึกไม่เก่งพอสำหรับงานที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นการสอนรวีฯ การให้คำปรึกษาเพื่อนหรือเขียนบทความมานาประจำวัน ความท้าทายดูจะใหญ่กว่าความสามารถที่ผมมี ผมต้องเรียนรู้อีกมาก เช่นเดียวกับเปโตร

พระคัมภีร์ใหม่ให้เราเห็นจุดอ่อนของเปโตรขณะเดินบนน้ำไปหาพระเยซู เปโตรเริ่มจม (มธ.14:25-31) เมื่อพระเยซูถูกจับ เปโตรสาบานว่าไม่รู้จักพระองค์ (มก.14:66-72) แต่เมื่อเปโตรได้พบพระคริสต์ผู้ทรงคืนพระชนม์ ฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขา

เปโตรเข้าใจแล้วว่า “ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 ปต.1:3) คำยืนยันจากคนที่มีจุดอ่อนมากมาย!

“…ได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อ…ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา”(ข้อ 4)

ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์คือบ่อเกิดแห่งปัญญา ความอดทนและกำลังที่จำเป็นเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้า ช่วยเหลือผู้อื่นและเผชิญปัญหาทุกวัน เราเอาชนะความรู้สึกลังเลและไม่เก่งพอได้โดยพระองค์

ในทุกสถานการณ์ พระองค์ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรับใช้และถวายเกียรติพระองค์

พระเจ้าสัญญาจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็น เพื่อเราจะถวายเกียรติพระองค์ด้วยชีวิตของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง