ความบกพร่อง

วันที่ 27-5-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_270517.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า – โรม 3:23

อ่าน: โรม 3:10–26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 1-3; ยอห์น 10:1-23

คำว่า บกพร่อง ใช้อธิบายถึงคน ครอบครัว ความสัมพันธ์ องค์กร และแม้แต่รัฐบาล คำว่า สมบูรณ์แบบ หมายถึงการทำงานตามหน้าที่อย่างเหมาะสม ส่วนคำว่า บกพร่อง มีความหมายตรงกันข้ามคือ เสีย ทำงานไม่ปกติ ไม่สามารถทำตามที่ออกแบบมา

ในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวโรม ท่านเริ่มต้นด้วยการบรรยายถึงมนุษยชาติที่บกพร่องฝ่ายวิญญาณ (รม.1:18-32) เราทุกคนล้วนมีส่วนในการกบฎนั้น “เขาทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดี ไม่มีเลย….เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (รม.3:12, 23)

ข่าวดีคือ “พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว…โดยความเชื่อจึงได้ผล” (รม.3:24-25) เมื่อเราเชิญพระคริสต์เขามาในชีวิตและยอมรับข้อเสนอแห่งการอภัยโทษและชีวิตใหม่จากพระเจ้า เรากำลังก้าวไปสู่การเป็นบุคคลในแบบที่พระเจ้าทรงสร้างให้เป็น เราจะไม่ได้สมบูรณ์แบบขึ้นในทันทีทันใด แต่เราไม่ต้องเป็นคนที่ล้มเหลวและบกพร่องอีกต่อไป

ทุกวันพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานกำลังให้เราถวายเกียรติพระเจ้าในคำพูดและการกระทำ และ “ทิ้งตัวเก่า…และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง” (อฟ.4:22-24)

การเข้าใกล้พระคริสต์ช่วยให้เราดำเนินชีวิตในแบบที่พระองค์ออกแบบเรามา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง