สอนลูกหลาน

วันที่ 19-5-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 4 ความคิดเห็น »

ODB_190517.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่จะบอกแก่ชาติพันธุ์ที่กำลังเกิดมาถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ – สดุดี 78:4

อ่าน: สดุดี 78:1–8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 7-9; ยอห์น 6:22-44

ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหลายเว็บมีประโยคที่ว่า “จงเตรียมลูกให้พร้อมเดินบนหนทาง ไม่ใช่เตรียมหนทางพร้อมเดินสำหรับลูก” แทนที่จะเตรียมทางที่ไร้อุปสรรคให้เด็กๆ เราควรจะเตรียมพวกเขาให้รับมือกับความยากลำบากบนเส้นทางข้างหน้า

ผู้เขียนสดุดีบันทึกไว้ว่า “จะบอกแก่ชาติพันธุ์ที่กำลังเกิดมา ถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์ และการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพราะพระองค์ทรงสถาปนากฎเกณฑ์ไว้…ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของ เราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขา…เพื่อชาติพันธุ์รุ่นต่อไป…จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขา” (สดด.78:4-6) เป้าหมายเพื่อ “เขาจะตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้า และไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้า แต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์” (สดด.78:7)

ลองคิดถึงบุคคลที่คำพูดหรือการใช้ชีวิตของเขามีอิทธิพลต่อเราในฝ่ายจิตวิญญาณ ทำให้เราสนใจและอยากติดตามพระเยซูเหมือนอย่างเขา

เรามีสิทธิพิเศษและหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการแบ่งปันพระคำและแผนการของพระเจ้าในชีวิตเราแก่คนรุ่นต่อๆ ไป เราต้องการให้พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยพระกำลังของพระเจ้า

จงพูดและลงมือทำเพื่อเตรียมลูกหลานให้พร้อมติดตามพระเจ้าไปบนหนทางข้างหน้า

Tags:

4 Responses

  1. อาเมนคะ
    ขออนุญาตแชร์นะคะ
    ขอบคุณคะ

  2. ขอบคุณพระเจ้า สำหรับเด็กๆทุกคน ซึ่งเป็นของขวัญแห่งความรักที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่เราทั้งหลายให้รู้จักภาระ หน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรของตนด้วยความรัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นพระลักษณ์และหัวใจรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงบรรจุไว้ในหัวใจของพ่อ แม่ทุกคนแก่เราทั้งหลาย ขอบคุณพระองค์ที่ให้เรามีจิตวิญญาณของคนเป็นพ่อ แม่อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เราเลี้ยงดูบุตรทุกคนให้อยู่ในทางดี ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้แก่เราทุกคน ที่จะมีกุศโลบายในการอบรมสั่งสอนบุตรของเราให้อยู่ในทางของพระองค์ และสร้างวินัยชีวิตให้แก่ลูกทุกคน เพื่อให้เขาจะไม่พลาดไปจากทางนั้นของพระองค์ เราจึงขอบคุณพระองค์สำหรับบทบาท หน้าที่ในความเป็นพ่อ แม่ ที่ช่วยเราเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และพระพรในการเลี้ยงดูบุตร ขอทรงเสริมกำลังเพื่อให้ทุกวันๆในชีวิตของเราทั้งหลาย เต็มไปด้วยความรักและความหวัง และได้เห็นการปั้นแต่งชีวิตด้วยความรักของพระองค์..ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง