เมล็ดที่กระจัดกระจาย

วันที่ 14-5-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 4 ความคิดเห็น »

ODB_140517.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้น…ก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง – มัทธิว 13:23

อ่าน: มัทธิว 13:1–9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 19-21; ยอห์น 4:1-30

ผมได้รับอีเมล์ที่น่าชื่นใจจากผู้หญิงคนหนึ่งเขียนมาว่า “แม่ของคุณเป็นครูชั้นป.1 ของฉันที่เมืองพัทนัมในปี 1958 แม่คุณเป็นครูที่เก่ง ใจดีมาก แต่เข้มงวด ตอนนั้นครูให้พวกเราท่องสดุดี 23 หน้าชั้นเรียนและฉันกลัวมาก แต่นั่นเป็นครั้งเดียวที่ฉันได้เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ จนกระทั่งฉันมาเป็นคริสเตียนในปี 1997 และพอฉันได้อ่านสดุดีบทนี้อีกรอบ ทำให้ฉันนึกถึงครูแมคคาสแลนด์ขึ้นมาอีกครั้ง”

พระเยซูเล่าให้ฝูงชนฟังถึงคำอุปมาเกี่ยวกับชาวนาที่หว่านเมล็ดตกลงไปบนดินหลายประเภท มีทั้งดินแข็ง ดินที่มีหิน ดินที่มีหนามปกคลุม และดินดี (มธ.13:1-9) “ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจ คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง” (มธ.13:23)

ช่วง 20 ปีที่แม่ของผมสอนชั้นป.1 ในโรงเรียนรัฐบาล นอกจากสอนการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์แล้ว ท่านยังได้หว่านเมล็ดแห่งความกรุณาและถ้อยคำแห่งความรักของพระเจ้าด้วย

ในอีเมล์ฉบับนั้น อดีตนักเรียนของแม่ลงท้ายว่า “แน่นอนว่าฉันได้รับอิทธิพลจากคนอื่นในการดำเนินชีวิตในความเชื่อ แต่หัวใจของฉันยังคงคิดถึงสดุดี 23 และอุปนิสัยอันอ่อนโยนของแม่ของคุณอยู่เสมอ”

เมล็ดพันธุ์ความรักของพระเจ้าที่หว่านในวันนี้ จะออกผลอย่างล้นเหลือในเวลาเก็บเกี่ยว

เราหว่าน พระเจ้าทำให้เกิดผล

Tags:

4 Responses

  1. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมล็ดพันธุ์แห่งความรักของพระองค์ที่ทรงหว่านลงในใจของเราทั้งหลาย ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำที่ทำให่เราทั้งหลายรู้จักพระนามและพระเมตตาคุณของพระองค์ ขอความรักและเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะที่ได้หว่านลงในชีวิตของเราทั้งหลายเกิดผลและช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ เพื่อชีวิตของเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักของพระองค์ในการนำผู้คนมาสู่ความรอดในพระองค์
    ด้วยเถิด อาเมน

    • อาเมน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคอมเม้นดีๆและหนุนใจพวกเราเป็นอย่างมากค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง