สดุดีรอบกองไฟ

วันที่ 13-5-2017 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_130517.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก – สดุดี 8:1

อ่าน: สดุดี 8:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 17-18; ยอห์น 3:19-36

ขณะที่ฉันกับสามีไปเดินเล่นตามเส้นทางเดินป่า เราพกกล้องไปเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้ บรรดาพันธุ์พืชที่อยู่ระดับพื้นดินซึ่งเหมือนกับโลกย่อส่วน เราได้เห็นสิ่งสวยงามละลานตา แม้แต่เห็ดที่ผุดขึ้นมาก็ช่วยเพิ่มสีสัน ส้ม แดง เหลือง อันสวยงามให้กับท่อนไม้

ภาพถ่ายสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวจุดประกายให้ฉันมองไปยังพระผู้สร้างซึ่งไม่ได้สร้างแต่เห็ดเท่านั้น แต่ยังสร้างดวงดาวบนท้องฟ้าด้วย ทรงออกแบบโลกอันกว้างใหญ่นี้ให้มีความหลากหลาย และทรงสร้างคุณและฉันไว้ท่ามกลางสิ่งสวยงามเหล่านี้เพื่อจะชื่นชมและปกครองมัน (ปฐก.1:27-28; สดด.8:6-8)

แล้วฉันก็คิดถึงสดุดีบทหนึ่งที่ครอบครัวเรามักจะอ่านขณะที่นั่งรอบกองไฟเมื่อไปพักแรมกัน “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก พระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์… เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา” (สดด.8:1-4)

น่าอัศจรรย์ใจที่องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกอันสวยงามใบนี้ทรงห่วงใยคุณและฉัน

พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาในการทรงสร้างตัวฉันและโลกใบนี้ ย่อมทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาในการปกป้องดูแลฉัน – ฟีลิป ยานซี

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.